Państwowa Inspekcja Pracy interweniuje po „żółtych kartkach”

BŚ LogoPo naszej wspólnej akcji z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich PIP zdecydował się zbadać warunki płacy i pracy ochroniarzy w jednej z instytucji publicznych.

Wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości u wykonawców zamówienia na ochronę osób i mienia Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

W wypadku firmy Alert Sp. z o. o. kontrola przeprowadzona w lutym i marcu wykazała, że „w wypadku umów zlecenia zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc nie dokonywano wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu”.

Co jeszcze bardziej niepokojące problem ten dotyczył wszystkich 10 skontrolowanych zleceniobiorców.

W dwóch przypadkach dodatkowym problemem okazało się nieterminowe zgłoszenie ich do ubezpieczenia społecznego.

W wypadku drugiej, poddanej kontroli firmy (Ekotrade Sp. z o. o.) niewypłacanie wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu dotyczyło 8 z 10 skontrolowanych zleceniobiorców.

Dodatkowo w jednym przypadku mimo wyczerpywania znamion umowy o pracę zawarta została umowa zlecenie.

Z lektury całości przesłanego do Instytutu pisma PIP (1) (2) (3) dowiecie się, jakie wyniki przyniosły ponowne kontrole, przeprowadzone już w sierpniu i wrześniu tego roku.