Patronat Instytutu: XIII Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych

banner konferencja mzp-282x300-m.8850Zapraszamy na XIII Ogólnopolską Konferencję Zamówień Publicznych, która odbędzie się 16 listopada w Warszawie.

Gościem Honorowym będzie Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Joanna Sauter-Kunach, która zdradzi, w jaki sposób Ministerstwo Rozwoju przygotowuje się do opracowania nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Podczas konferencji eksperci omówią najczęstsze problemy z praktyki zamówień publicznych oraz powiedzą, jakie nowe obowiązki na zamawiających nałożą przepisy o ochronie danych osobowych.

Każdy z uczestników konferencji weźmie udział w 2 praktycznych warsztatach oraz będzie mógł skorzystać z bezpłatnych konsultacji wiodących kancelarii prawnych.

Program konferencji

  1. Metody pracy nad projektem ustawy Prawo zamówień publicznych – wystąpienie Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju Joanny Sauter-Kunach
  2. Kryteria cenowe i pozacenowe w zamówieniach publicznych – analiza problemów (Irena Skubiszak-Kalinowska)
  3. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu – najczęściej popełniane błędy (Ewa Wiktorowska)
  4. Zamówienia podprogowe – procedury i dokumentacja (Arkadiusz Szyszkowski)
  5. Prawo zamówień publicznych a inne ustawy – nowe obowiązki zamawiających i wykonawców (Michał Prętnicki, Rafał Cieślak, Maciej Dudek)
  • Warsztat 1: Jak krok po kroku opracować dobry regulamin udzielania zamówień podprogowych (Arkadiusz Szyszkowski, Rafał Cieślak)
  • Warsztat 2: Jak przygotować skuteczne odwołanie w postępowaniu powyżej i poniżej progów unijnych (Andrzela Gawrońska Baran, Grzegorz Mazurek)

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej wydarzenia