Po naszej interwencji UAM zmienia warunki przetargów i dodaje klauzule społeczne!

logo_wersja-uzupeniajca_czarny_2Z radością informujemy, że otrzymaliśmy pismo od rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. UAM dr hab. Andrzeja Lesickiego.

Warunki przetargów na roboty budowlane na UAM zostały zmienione tak, że osoby realizujące te zamówienia muszą być zatrudniane na podstawie umów o pracę. 

Dzięki naszej interwencji – wspartej zbiórką 1.500 podpisów przez inicjatywę Akcja Demokracja oraz wysłaniem „żółtej kartki” przez NSZZ „Solidarność” – zmienione zostały warunki realizacji pięciu zamówień na roboty budowlane na poznańskiej uczelni.

Po zmianach zapisano iż „zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (…) osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia.

„Gdy (…) dotarła do mnie pierwsza informacja o tym fakcie natychmiast poleciłem podległym mi pracownikom ponowne przeanalizowanie postępowań pod kątem zaistnienia przesłanek określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. W efekcie tego podjąłem decyzję o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Cieszymy się z zaistniałych zmian i mamy nadzieję, że zasady stosowania umów o pracę zostaną uregulowane tak, aby zawsze przy realizacji zamówień uwzględniano godne warunki pracy osób, które je realizują.

Poniżej zamieszczamy pełną treść odpowiedzi rektora UAM w Poznaniu.

Andrzej Lesicki – odpowiedź na apel Fundacji CentrumCSR.PL