Po naszej interwencji ZGN Śródmieście zatrudni na umowy o pracę!

ZGN ŻKW połowie lutego wraz z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich wysłaliśmy „żółtą kartkę” śródmiejskiemu Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.

Zgodnie z zapisami zamówienia ZGN Śródmieście jedynie 3 z 8 planowanych do zatrudnienia osób sprzątających jedną z nieruchomości miało mieć zagwarantowane umowy o pracę.

Po wspólnej interwencji Zakład wprowadził modyfikację do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dzięki której takie umowy będą mieć wszyscy, zatrudnieni przy realizacji zadania!

„Modyfikacja w całości uwzględnia Państwa postulaty, tj. wszystkie zatrudnione przez Wykonawcę osoby wykonujące zadania wynikające z umowy będą musiały być zatrudnione na umowę o pracę.

Ponadto zmiany zostały umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych” – czytamy w odpowiedzi, udzielonej przez p.o. Dyrektora ZGN Śródmieście, Jacka Nowaka.

Przeczytaj całość pisma Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami