Poznań: Nieodpowiedzialne społecznie przetargi na UAM. Podpisz petycję!

logo_wersja-uzupeniajca_czarny_2Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w pięciu kolejnych zamówieniach na roboty budowlane nie wymaga umów o pracę. Apelujemy o zmianę zawartych w nich zapisów.

Wesprzyj nas! Wspólnie walczmy o godność pracowników realizujących zamówienia publiczne!

Walka o godne prawa osób realizujących zamówienia publiczne w Poznaniu zaczęła się od protestów sprzątaczek, które za swoją pracę – między innymi na Uniwersytecie Adama Mickiewicza – nie otrzymywały należnych im wynagrodzeń.

Niestety uczelnia po raz kolejny zapomina o warunkach pracy osób realizujących ich zamówienia. W pięciu kolejnych zamówieniach na roboty budowlane (nr 304994 – 2016; nr 303836 – 2016; nr 303789 – 2016; nr 302805 – 2016; nr 302782 – 2016) nie znalazła się ani jedna klauzula społeczna.

W każdym z postępowań znalazł się jednak zapis:

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).

Art. 29 ust. 3a został wprowadzony na mocy nowelizacji ustawy PZP. Nakłada on wymóg zatrudnienia na etat w przypadku przetargów, w których występują przesłanki stosunku pracy. W przypadku wszystkich powyższych zamówień na roboty budowlane uznano, że takie przesłanki nie zachodzą.

Tymczasem w robotach budowlanych pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę (art. 22 § 1). Oznacza to, że spełnia on przesłanki wymagające zatrudniania na podstawie umowy o pracę.

Zachęcamy do podpisania petycji do Jego Magnificencji Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesickiego o stosowanie umów o pracę w zamówieniach Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Petycja będzie podpisana Pani/ Pana imieniem i nazwiskiem. Fundacja CentrumCSR.PL nie gromadzi Państwa danych osobowych i nie będzie ich wykorzystywać w żaden sposób.

W związku ze zmianą dokumentów przetargowych na Uniwersytecie w Poznaniu zawiesiliśmy wysyłanie petycji. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję!