LOKALNE FORUM DIALOGU O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W RYBNIKU
26 października między 14.00 a 16.30 po raz kolejny dyskutować będziemy na temat zamówień służących ludziom i środowisku.
INSTYTUT KOMENTUJE PROJEKT WARSZAWSKIEJ POLITYKI MIESZKANIOWEJ "MIESZKANIA 2030"
Zabiegamy o wpisanie kryteriów GPP (Green Public Procurement) do planowanego w stolicy Warszawskiego Standardu Mieszkaniowego.
ZRÓWNOWAŻONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Od kryterium najniższej ceny do monitorowania globalnego łańcucha dostaw - zobacz materiały pokonferencyjne.

Prawa człowieka w łańcuchu dostaw

CIPSPoświęcony temu zagadnieniu raport, skierowany do publicznych zamawiających przygotował brytyjski Chartered Institute of Procurement & Supply.

Firmowana m.in. przez London Universities Purchasing Consortium publikacja uzmysławia współczesne wyzwania, związane z dbaniem o przestrzeganie praw człowieka.

Jej twórcy przekonują, że instytucje publiczne mogą – dzięki długofalowej współpracy z wykonawcami – wpływać m.in. na warunki zatrudnienia na Globalnym Południu.

W broszurze przeczytamy o olbrzymiej skali pracy przymusowej, która wedle wyliczeń Międzynarodowej Organizacji Pracy może dotyczyć nawet 21 milionów osób na całym świecie.

Poza przypadkami uprzedmiotawiania pracowników innymi niepokojącymi zjawiskami jest również więzienie za długi, handel ludźmi, praca dzieci czy zatrudnienie w warunkach stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia.

Zdaniem CIPS świadomi tych zjawisk publiczni zamawiający powinni zamiast jedynie wpisywać kwestie przestrzegania praw człowieka w treść zamówień działać wraz z wykonawcami na rzecz długofalowej zmiany sytuacji.

Polecane działania obejmują m.in. szacowanie ryzyka, monitorowanie sytuacji w łańcuchu dostaw oraz dialog na rzecz jej poprawy na każdym z etapów.

Więcej informacji – w publikacji „Protecting human rights in the supply chain”