Prezes ZUS sprawdza sytuację w monitorowanych oddziałach

ZUS LogoGertruda Uścińska – w odpowiedzi na wspólną interwencję IZZP, NSZZ „Solidarność” oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich – zbadała, czy zamówienia publiczne oddziałów Zakładu realizowane są z uwzględnieniem kwestii propracowniczych.

W specjalnym piśmie do przyznających „żółte kartki” instytucji tłumaczy sytuację wokół najnowszych, budzących nasze wątpliwości, zamówień we Wrocławiu i Opolu.

Przybliża również działania, podejmowane przez inne placówki ZUS w celu zapewnienia zatrudniania wykonujących m.in. usługi ochrony oraz utrzymania czystości pracowników na umowy o pracę oraz wypłacania im minimalnych stawek godzinowych.

W wypadku przetargu na usługi ochrony we Wrocławiu oraz Opolu nie doszło jeszcze do wyboru oferty – prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapewnia jednak, że będzie on szczegółowo monitorowany pod kątem m.in. znamion rażąco niskiej ceny u potencjalnych wykonawców.

Jeśli chodzi o wcześniejsze, budzące nasze wątpliwości zamówienia, dotyczących oddziałów i inspektoratów w Przysusze, Szydłowcu, Zielonej Górze, Nowej Soli, Krośnie Odrzańskim, Żarach, Suwałkach oraz Tomaszowie Mazowieckim otrzymaliśmy zapewnienia o braku nieprawidłowości, opierające się m.in. na:

- Weryfikacjach wpłacania minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej.

- Przedkładaniu przez wykonawców kopii (zanonimizowanych) umów o pracę realizujących zamówienia.

ZUS zapewnia ponadto o prowadzeniu działań sprawdzających, czy wykonawcy dokonują wymaganej prawem waloryzacji stawek minimalnego wynagrodzenia wypłacanego pracownikom.

Przeczytaj całość pisma prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Gertrudy Uścińskiej