Projekty LIFE+ dotyczące zrównoważonych zamówień publicznych

logo_en KEKomisja Europejska zaprezentowała listę współfinansowanych przez siebie projektów, stawiających za cel poprawę stanu środowiska naturalnego.

Wśród nich znalazły się dwie inicjatywy, które nakierowane są na promowanie zielonych zamówień publicznych.

Efekty jednej z nich mogą być istotne również dla Polski.

W wypadku projektu „Making festivals greener” promuje się stosowanie przez lokalne instytucje publiczne we Włoszech decyzji zakupowych, które przyczynią się do zmniejszenia negatywnego wpływu wydarzeń kulturalnych na środowisko naturalne.

Inicjatywa „Making new plastic products from commercial packaging waste” ma z kolei wykorzystać zamówienia do promowania idei gospodarki cyrkularnej – ponownego wykorzystywania odpadów w cyklu produkcyjnym.

Będzie ona wykorzystywać doświadczenia recyklingowe z Hiszpanii i Węgier m.in. do oszacowania potencjału przenoszenia modelu biznesowego do innych państw europejskich – Belgii, Chorwacji, Polski, Rumunii oraz Turcji.

Spis wszystkich projektów LIFE+ znaleźć można na stronie internetowej Komisji Europejskiej