Realizacja zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w praktyce – wytyczne UZP

logogiodoNowe zapisy dotyczące obowiązku wpisywania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę budzą sporo niejasności.

Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię prawną przedstawiającą w jaki sposób zapisy te powinny być realizowane.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zakwestionował jednak możliwość wymagania od wykonawców przedstawiania umów z pracownikami realizującymi zamówienie. 

Głównym sposobem egzekwowania wymogu zatrudniania na podstawie umów o pracę było do tej pory przedstawienie umów zawartych przez wykonawcę z pracownikami. Rozwiązanie to było również promowane przez Urząd Zamówień Publicznych. Gdy umowy o pracę stały się obowiązkowe, UZP zwróciło się do GIODO o opinię prawną na temat tego rozwiązania.

Opinia GIODO jest zaskakująca – nie daje możliwości wymagania od wykonawców udostępnienia umów z pracownikami, gdyż narusza to ich prawo do ochrony danych osobowych. Nie ma znaczenia, że jest to w ich interesie i że zamawiający i tak ma prawo do uzyskania listy osób, które będą realizowały zadanie.

Spośród pozostałych zamawiającym do dyspozycji narzędzi wymieniane są oświadczenia wykonawców i przedstawianie umów z zakrytymi danymi osobowymi pracowników. Wartość takich dokumentów jest jednak co najmniej kontrowersyjna. Nie ma wątpliwości, że temat ten powróci w dyskusji o sposobie realizacji ustawowych wymogów – w tej chwili zamawiający pozbawieni są narzędzi aby je egzekwować.

Poniżej zamieszczamy materiały ze strony Urzędu Zamówień Publicznych oraz opinię GIODO.

Opinia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Urząd Zamówień Publicznych – klauzula dotycząca art 29 ust3a ustawy Pzp

Urząd Zamówień Publicznych – opinia dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp