Relacja z „Okrągłego stołu o zamówieniach publicznych” we Wrocławiu

wroclaw-577498_1280

10 lipca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbył się „Okrągły stół na temat zrównoważonych zamówień publicznych”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji społecznych, środowisk akademickich, firm prywatnych i zamawiających, między innymi z Urzędu Miasta Wrocławia, Uniwersytetu Wrocławskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Spotkanie objął honorowym patronatem J. M. Rektor UE prof. zw. dr hab. Andrzej Gospodarowicz.

 Wstępem do dyskusji było przedstawienie wyników monitoringu przez dr Marię Niewiadomą, badaczkę monitorującą stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych we Wrocławiu. W omówionym przez nią okresie, czyli od początku lipca 2014 do końca czerwca 2015 zamówienia zrównoważone zastosowane w zaledwie niewielkiej części spośród 352 zamówień sprawdzonych pod kątem społecznym i takiej samej liczby zamówień analizowanych pod kątem środowiskowym.

 Prezentując wyniki monitoringu i spotkań rzeczniczych przeprowadzonych we Wrocławiu badaczka zwróciła uwagę na ogromne różnice w stosowaniu tego rodzaju rozwiązań w poszczególnych instytucjach – począwszy od zupełnego braku zainteresowania kwestią zrównoważonych zamówień, a skończywszy na wprowadzaniu złożonych rozwiązań, takich jak system zarządzania środowiskowego EMAS. Podobnie jest też ze znajomością regulacji prawnych dotyczących stosowania ZZP, przeszkoleniem pracowników w tym zakresie, świadomością korzyści płynących ze stosowania ZZP i wreszcie stosowania takich rozwiązań w praktyce.

 W toku dyskusji uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na potrzebę zwiększania dostępu do szkoleń i materiałów informacyjnych na temat stosowania społecznie i środowiskowo sprzyjających rozwiązań. Podkreślili też wagę orzecznictwa KIO w tym zakresie, które powinno być bardziej spójne i jednoznacznie wskazujące na słuszność stosowania takich rozwiązań. Pozwoliłoby to na unikanie obaw związanych z działaniami instytucji kontrolnych, które kierując się źle rozumianymi oszczędnościami kwestionują stosowanie wymogów dotyczących godnej płacy czy zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 Uczestnicy zgodzili się, że konieczne jest budowanie nowej świadomości zarówno wśród zamawiających, instytucji kontrolnych, ale również w całym społeczeństwie. Istotna jest tutaj rola edukacji, zarówno na wyższych uczelniach, ale także na wcześniejszych etapach kształcenia, która pozwoli na wzrost społecznego zrozumienia i akceptacji dla rozwiązań korzystnych społecznie i środowiskowo.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przedstawionymi podczas spotkania:

Prezentacja Tadeusza Joniewicza

Prezentacja dr Marii Niewiadomej