Relacja z seminarium „Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce”

Zdj 121 października Fundacja CentrumCSR.PL,  Centrum Zamówień Publicznych oraz Fundacja im. Friedricha Eberta zorganizowały seminarium: „Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce – dlaczego skala ich stosowania jest tak mała i jak to zmienić?”. Wzięło w nim udział ponad 40 osób reprezentujących najważniejsze instytucje realizujące zamówienia publiczne.  

Spotkanie odbyło się w ramach 2-letniego projektu pt. „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce”, w ramach którego Fundacja CentrumCSR.PL monitoruje stosowanie społecznie odpowiedzialnych i zielonych zamówień publicznych w 80 instytucjach publicznych (m.in. w ministerstwach, urzędach miast, na uniwersytetach) w 5 polskich miastach – Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

 

Podczas spotkania wystąpienia wprowadzające wygłosili:

  • Tadeusz Joniewicz (Fundacja CentrumCSR.PL) – Przedstawienie założeń projektu. Najlepsze praktyki zrównoważonych zamówień publicznych w Unii Europejskiej i w Norwegii.
  • Marta Czapnik (Fundacja CentrumCSR.PL) – Wstępne rezultaty monitoringu stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w Warszawie i wybranych naczelnych i centralnych organach państwowych.
  • Zrinka Perčić (Centrum Zamówień Publicznych) – Możliwości i bariery w stosowaniu ZZP w Polsce. Prezentacja ekspertyzy prawnej przygotowanej na zlecenie Fundacji CentrumCSR.PL – modelowe klauzule społeczne i środowiskowe.
  • Michał Kulczycki (Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony, Cateringu i Sprzątania) – Warunki pracy w sektorze ochrony a realia rynku zamówień publicznych w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele Centrum Usług Wspólnych, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Zamówień Publicznych, a także kilkunastu innych instytucji z Wrocławia, Poznania, Łodzi i Warszawy.

Seminarium zorganizowane zostało w ramach projektu „Wzmocnienie monitoringu stosowania zrównoważonych zamówień publicznych” realizowanego w programie Obywatele dla Demokracji, finansowanym z Funduszy EOG.

baner