Roboty budowlane na Uniwersytecie Adama Mickiewicza bez klauzul społecznych!

logo_wersja-uzupeniajca_czarny_2Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych zakładały, że zamawiający ma wskazać gdzie wymagane jest zatrudnianie na podstawie umowy o pracę.

Powoli widać już jak zapis ten będzie interpretowany przez instytucje publiczne.

Niestety okazuje się, że nie będzie to rewolucyjna przemiana…

Przykładu dostarcza nam Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pięciu kolejnych zamówieniach uczelni na roboty budowlane (nr 304994 – 2016; nr 303836 – 2016; nr 303789 – 2016; nr 302805 – 2016; nr 302782 – 2016) uniwersytet nie zawarł żadnej klauzuli społecznej. W każdym z postępowań znalazł się jednak zapis:

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).

Art. 29 ust. 3a został wprowadzony na mocy nowelizacji ustawy PZP i nakłada wymóg zatrudnienia na etat w przypadku przetargów, w których występują przesłanki stosunku pracy. Obowiązek ten spoczywa na zamawiających.

W przypadku wszystkich powyższych zamówień na roboty budowlane uznano, że takie przesłanki nie zachodzą. Problem w tym, że wymóg zatrudnienia na podstawie umów o pracę w branży budowlanej stanowi rzadkość – także w publicznych zamówieniach – o czym sygnalizujemy od dawna.