Rzecznik Praw Obywatelskich i Urząd Zamówień Publicznych promują klauzule społeczne

logo_rpo_390_150

29 czerwca w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy al. Solidarności 77 odbędzie się organizowana wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych konferencja „Jak upowszechniać stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”.

Podczas odbywającej się od 10.00 do 14.15 dyskusji zaprezentowane zostaną podstawy prawne, wnioski z dotychczasowego stosowania oraz dobre praktyki, mogące być inspiracją dla innych instytucji publicznych.

10:00- 10:25 - Otwarcie konferencji: Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Małgorzata Stręciwilk, prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

10:25-10:45 – Zalecenia Rady Ministrów rola w upowszechnianiu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych: Karol Szmaj, dyrektor Centrum Oceny Administracji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

10:45-11:10 – Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych – podstawy prawne, skala i zakres stosowania; Katarzyna Ołdak-Bułanowska, starsza specjalistka, Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych.

11:10-11:25 – Wnioski z dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu klauzul społecznych; Tomasz Schimanek, ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych.

11:25-13:00 – Praktyka stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych:

- wystąpienia i prezentacje przykłady wykorzystania klauzul społecznych oraz korzyści i kosztów związanych z ich stosowaniem – Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy;

- przykłady wykorzystania klauzul społecznych oraz korzyści i kosztów związanych z ich stosowaniem; Piotr Nagraba, naczelnik Wydziału Procesów Zakupowych Biura Logistyki Ministerstwa Finansów;

- przykłady wykorzystania klauzul społecznych oraz korzyści i kosztów związanych z ich stosowaniem – Mateusz Saczywko, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;

- czy klauzule społeczne są skutecznym instrumentem wspierającym integrację osób zagrożonych marginalizacją społeczną; wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

- bariery w stosowaniu klauzul społecznych; wystąpienie przedstawiciela Głównego Urzędu Statystycznego (do potwierdzenia);

- dyskusja na temat przedstawionych kwestii oraz innych praktycznych aspektów stosowania klauzul społecznych.

13:15-14:15 – Dyskusja: jak upowszechniać stosowanie klauzul społecznych – propozycje rozwiązań w sferze legislacji i praktyki stosowania klauzul społecznych, komentarz do dyskusji: Joanna Sauter-Kunach, dyrektorka Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju oraz Magdalena Olejarz, dyrektorka Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych