Społeczny monitoring stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w najważniejszych lokalnych i centralnych instytucjach publicznych

Od 1 marca 2016 r. realizujemy projekt: Społeczny monitoring stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w najważniejszych lokalnych i centralnych instytucjach publicznych. Jego celem jest zachęcanie instytucji publicznych (urzędy miast, urzędy marszałkowskie, uniwersytety, ministerstwa) w największych polskich miastach, aby uwzględniały istniejące w Prawie zamówień publicznych dobrowolne możliwości stosowania zrównoważonych zamówień publicznych (ZZP), tzn. klauzul społecznych i środowiskowych.

 2015_logo_FIO_v1

Naszym zadaniem jest też zwiększenie świadomości społeczności lokalnych o wpływie zamówień publicznych na jakość ich życia, m.in. warunki pracy czy ilość emitowanych spalin. Podejmowane działania mają im uzmysłowić, iż zamówienia publiczne są równie skutecznym instrumentem partycypacji społecznej jak chociażby budżet obywatelski. Domagając się uwzględniania odpowiednich zapisów w przetargach w monitorowanych instytucjach mogą poprawić sytuację swojego najbliższego otoczenia: własną, sąsiadów, rodziny.

Łącząc te działania chcemy zachęcać obywateli aby sami wywierali presję na instytucje publiczne. Taka aktywność uzmysławia urzędnikom, że nie działają w próżni i ich decyzje rzeczywiście oddziałują na lokalne społeczności.

Projekt finansowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.