Szpitale, sądy i uczelnie sprawdzane pod kątem klauzul społecznych

ASP KrPod koniec sierpnia wspólne pisma interwencyjne Instytutu Zrównoważonych Zamówień Publicznych, NSZZ „Solidarność” oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich trafiły do kolejnych 10 instytucji publicznych.

Pod lupą znalazły się zamówienia na usługi ochrony, które stanowią jeden z głównych obszarów zainteresowania akcji „żółtych kartek”.

W których miejscach Polski mamy wątpliwości co do stawek, zaoferowanych przez wykonawców?

W dwóch sprawdzanych przez nas wypadkach problemem są nie tylko stawki godzinowe, ale również brak zapisów gwarantujących zatrudnienie osób wykonujących zamówienie na podstawie umowy o pracę:

Zobacz pismo wysłane do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim

Zobacz pismo wysłane do SP ZOZ MSWiA w Olsztynie

W pozostałych ośmiu przypadkach znalazło się miejsce na klauzulę zatrudnieniową, natomiast proponowane przez wyłonionych w postępowaniach wykonawców stawki (oscylujące między 9, 38 a 16 zł za godzinę pracy brutto) są poniżej wyliczonych przez „Solidarność” stawek niezbędnych do wypełnienia ustawowego obowiązku wypłacania minimalnej stawki godzinowej (15,57 zł w wypadku zleceń i 17,66 zł przy umowie o pracę).

Zobacz pismo wysłane do Urzędu Statystycznego w Warszawie

Zobacz pismo wysłane do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Zobacz pismo wysłane do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi

Zobacz pismo wysłane na Uniwersytet Wrocławski

Zobacz pismo wysłane do Sądu Okręgowego w Łodzi

Zobacz pismo wysłane do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Zobacz pismo wysłane do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy

Zobacz pismo wysłane do Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Wraz z partnerami będziemy monitorować sytuację i informować o wyjaśnieniach monitorowanych instytucji oraz realizujących zamówienia wykonawców.

Mamy nadzieję, że podobnie jak w innych podobnych sytuacjach realizujący zamówienia korzystać będą np. ze wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.