Unijna strategia dotycząca plastiku uwzględnia rolę zamówień publicznych

logo_en KE16 stycznia Komisja Europejska ogłosiła swój pomysł na plastikowe produkty i odpady, wpisując go w szersze ramy ekonomii cyrkularnej.

Zdaniem KE Europa musi bardziej efektywnie niż do tej pory korzystać z plastiku, dążąc do jego ponownego wykorzystywania.

W strategii nie zabrakło miejsca na omówienie roli instytucji publicznych i ich decyzji zakupowych.

Urząd Zamówień Publicznych promuje kawę Fair Trade

uzpZajmująca się analizą rynku zamówień publicznych w Polsce oraz promowaniem dobrych praktyk instytucja ogłosiła latem zapotrzebowanie na zorganizowanie sześciu szkoleń i konferencji.

W ogłoszonych zamówieniach jako jedno z trzech wskaźników ważenia ofert pojawiło się dostarczenie kawy ze Sprawiedliwego Handlu.

Pod uwagę wzięte również zostały potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Vancouver wspiera kupowanie lokalnej żywności przez instytucje publiczne

VancouverNajwiększe miasto kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej realizuje ambitne działania z zakresu walki ze zmianami klimatu.

Jednym z czynników sprzyjających wzrostowi emisji powodujących je gazów cieplarnianych jest transport żywności na duże odległości.

By zminimalizować jego konieczność władze miasta postanowiły wykorzystać zamówienia publiczne do promowania zakupów lokalnej żywności.

Uniwersytet Śląski pamięta o osobach z grup zagrożonych wykluczeniem

zaproszenie3Siedem zamówień publicznych wyższej uczelni premiuje wykonawców, zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, młodocianych oraz bezrobotnych.

UŚ promuje tego typu zapisy w zamówieniach na usługi szkoleniowe, catering, sprzątanie oraz organizację międzynarodowej konferencji.

Urząd Marszałkowski promuje walkę z wykluczeniem

Śląsk woojewództwoW dwóch zamówieniach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego aż 40% wagi przy analizie ofert miało zastosowanie klauzul społecznych. 

Poniższe przykłady pokazują, że publiczni zamawiający mogą swoimi decyzjami zakupowymi realizować ważny interes społeczny.

Zapisy o zatrudnianiu osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym nie muszą być listkami figowymi, ale mogą być traktowane jako poważna część zamówienia.

Interweniujemy w Urzędzie Marszałkowskim na Dolnym Śląsku

510px-pol_wojewodztwo_dolnoslaskie_coa-svgUsługi cateringowe stanowią świetną okazję do promowania odpowiedzialności społecznej (wykorzystywanie doświadczeń spółdzielni socjalnych) oraz globalnej (kupno produktów Fair Trade).

Urząd Marszałkowski województwa dolnośląskiego w jednym ze swoich najnowszych przetargów nie zdecydował się niestety na wykorzystanie tych stojących przed nim możliwości.

Postanowiliśmy zainterweniować.

Interweniujemy w Ministerstwie Rozwoju

uePYiIGD_400x400Nasza kolejna interwencja tym razem dotyczy Ministerstwa Rozwoju. W zamówieniu na usługi cateringowe zabrakło zarówno klauzul społecznych, jak i środowiskowych.

Kryterium niskiej ceny zdominowało przetarg – i to pomimo faktu, że rok temu rząd przyjął zalecenia w sprawie zamówień, mające promować kryteria społeczne.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje zielone wydarzenia!

W zamówieniu (nr 2015/S 194-352207) na „Organizację i obsługę logistyczną wyjazdów szkoleniowych grupowych dla pracowników NFOŚiGW” zamawiający wymaga od podwykonawcy uwzględniania kryteriów środowiskowych zarówno w zakresie cateringu, jak i materiałów promocyjnych.

NFOŚiGW

MOPS w Katowicach nie korzysta z kryteriów społecznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosił przetarg na dowóz posiłków do Domu Noclegowego. Nie uwzględnia jednak przy tym aspektów ważnych ze społecznego punktu widzenia, np. zatrudniania pracowników na etat.

Obowiązkowe klauzule społeczne w Urzędzie m.st. Warszawy

logowarszawa

Od 1 października wszystkie biura, jednostki pomocnicze oraz wybrane jednostki organizacyjne będą musiały uwzględniać kryteria społeczne w zamówieniach publicznych.