Zalecenie rządu: administracja ma stosować klauzule społeczne!

Kiedy kilka miesięcy zaczynaliśmy monitoring zrównoważonych zamówień publicznych, urzędy i instytucje stosowały je sporadycznie. W końcu problem dostrzegł rząd, który polecił administracji uwzględniać klauzule społeczne.

Urząd Miasta Katowice stosuje klauzule społeczne i popiera zatrudnianie na umowę o pracę

W zamówieniach na usługi wciąż brakuje pozytywnych przykładów. Z radością informujemy więc o kolejnej klauzuli społecznej w przetargu na ochronę. Urząd Miasta Katowice w zamówieniu nr 79885-2015 o szacunkowej wartości 130 000 – 207 000 euro na Ochronę osób i mienia w budynkach Urzędu Miasta Katowice wymaga zatrudnienia wszystkich pracowników wykonawcy w formie umowy o pracę.

„Okrągły stół” o zamówieniach publicznych we Wrocławiu już 10 lipca! Zapraszamy

Organizatorzy loga

Zapraszamy do uczestnictwa we wrocławskim „Okrągłym stole na temat zrównoważonych zamówień publicznych” – forum debaty pomiędzy zamawiającymi, wykonawcami, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi. Spotkanie odbędzie się w 1o lipca 2015 r. w godz. 11.00 – 13.30 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Drugie, uzupełnione wydanie podręcznika „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych”

Urząd Zamówień Publicznych opublikował drugie, uzupełnione wydanie podręcznika zatytułowanego „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych”. Podręcznik obejmuje rozszerzony katalog klauzul społecznych związanych z realizacją zamówienia oraz zmienione regulacje w zakresie rażąco niskiej ceny i kryteriów oceny ofert.

Minister Pracy i Szefowa Służby Cywilnej chcą stosowania klauzul społecznych

Jacek Cichocki, szef KPRM, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szefowa Służby Cywilnej, Claudia Torres-Bartyzel  uważają, że stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych może znacząco podnieść jakość usług instytucji.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu staje się liderem w stosowaniu klauzul społecznych!

Z radością informujemy, że Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu w kolejnych zamówieniach na roboty budowlane stosuje klauzule społeczne. Dotyczą one zarówno wymogu zatrudniania osób niepełnosprawnych, jak i zatrudniania na umowy o pracę. Tylko w kwietniu i maju zastosowano w tej instytucji 5 klauzul społecznych!

ZZP a rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Spotkanie organizacji pozarządowych

We wtorek, 25 piątego maja, w warszawskiej klubokawiarni państwomiasto odbyło się spotkanie dla  organizacji pozarządowych, dotyczące współpracy na rzecz wdrożenia zrównoważonych zamówień publicznych w kontekście planowanych zmian związanych z unijną dyrektywą. Podczas debaty  Tadeusz Joniewicz, na przykładzie wydanego niedawno raportu „Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce” mówił o konieczności wprowadzania nowych rozwiązań prawnych.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu pokazuje jak zamawiać komputery przyjazne środowisku naturalnemu

Co zrobić żeby wszystkie zamawiane komputery uwzględniały aspekty środowiskowe? Wystarczy wpisać odpowiednie wymogi w ogłoszeniu o zamówieniu zamiast przy opisach technicznych poszczególnych produktów. Jak to dobrze robić pokazuje przykład zamówienia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zrównoważone zamówienia publiczne w praktyce – publikacja dla instytucji realizujących zamówienia publiczne

Zrównoważone zamówienia w praktyce - okładkaZapraszamy do zapoznania się z publikacją „Zrównoważone zamówienia publiczne w praktyce. Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe”. Jest ona skierowana do instytucji realizujących zamówienia publiczne, ale powinien przeczytać ją każdy kto zainteresowany jest problematyką zrównoważonego rozwoju.