Zamówienie zastrzeżone w Kancelarii Prezydenta RP

Przedstawiamy przykład zastosowania zamówienia zastrzeżonego dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. Zastosowała je Kancelaria Prezydenta RP przy zamówieniu na „Sukcesywne dostarczanie w 2015 r. materiałów informacyjno-promocyjnych realizowanych przez podmioty społeczne na potrzeby Kancelarii Prezydenta RP”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami postępowania.