Jak zamawiać energooszczędne produkty – zapraszamy na webinarium! Czwartek 29 października, godz. 15.00

Zapraszamy na webinarium, na którym będzie można zapoznać się z nowymi kryteriami Komisji Europejskiej dotyczącymi energooszczędnych produktów i w jaki sposób wdrażać te zasady. Spotkanie w języku angielskim, organizowane w ramach kampanii Procura+ Sustainable Procurement Campaign,  odbędzie się w czwartek 29 października o godz. 15.00.

Publikacja raportu „Wrobieni w serwery”

WROBIENIOKLADKA_PRESSPubliczne uczelnie w całej Europie w ramach zamówień publicznych kupują sprzęt komputerowy produkowany z wykorzystaniem pracy przymusowej – ujawnia najnowsze opracowanie międzynarodowej sieci organizacji GoodElectronics, do której należy Fundacja CentrumCSR.PL.

Debata „Czy instytucje publiczne mogą kupować odpowiedzialnie?” – 3 października, godz. 11.30 w Warszawie

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie w partnerstwie z Koalicją Sprawiedliwego Handlu i Instytutem Spraw Publicznych zaprasza na debatę: „Czy instytucje publiczne mogą kupować odpowiedzialnie? – zrównoważone zamówienia publiczne w kontekście łańcucha dostaw oraz na przykładzie produkcji butów” Spotkanie odbędzie się 03.10.2015 w godzinach  11:30 – 14:00 w  Faktycznym Domu Kultury, ul. Gałczyńskiego 12, w Warszawie.

Kancelaria Sejmu znów bez klauzul środowiskowych

SejmRP-logo

Urząd ogłosił przetarg na zakup 500 tabletów. Niestety nie zawarł w nim żadnych zapisów dotyczących efektywności energetycznej sprzętu, poziomu emisji hałasu czy jego recyklingu.

Komputery z wyzysku. Relacja ze spotkania „Jak kupować społecznie odpowiedzialną elektronikę?”

ew6

Praca z narażeniem zdrowia i życia, głodowe wypłaty, wykorzystywanie dzieci – w takich warunkach powstają nasze laptopy i smartfony. Na spotkaniu z przedstawicielami instytucji opowiadaliśmy, jak dzięki Electronics Watch mogą zmienić los setek ludzi.

Spotkanie „Jak kupować społecznie odpowiedzialną elektronikę?” (Warszawa, 15.07.2015, g. 13.00-15.00).

Logotypy EW

Zaproszenie na spotkanie „Jak kupować społecznie odpowiedzialną elektronikę?”

computer-663396_1280

Uwzględnianie w zamówieniach publicznych warunków pracy w Krajach Rozwijających się jest jednym z najważniejszych nowych trendów europejskich, co znalazło swoje odzwierciedlenie w przyjętej niedawno nowej europejskiej dyrektywie o zamówieniach publicznych.

Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zamawiających na krótkie seminarium w formule lunchu roboczego, podczas którego chcielibyśmy zaprezentować Państwu współtworzoną przez nas organizację Electronics Watch. To niezależna organizacja monitorująca, która ma pomagać europejskim zamawiającym z sektora publicznego kupować zrównoważoną elektronikę (komputery, serwery, tablety, telefony itp.). Wśród instytucji wspierających Electronics Watch wymienić można m.in. Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Utrechcie, Uniwersytety w Aberdeen, Leeds i Durham oraz konsorcjum zakupowe londyńskich uniwersytetów.

Będzie nam miło spotkać się z Państwem i zaprezentować zasady działania Electronics Watch.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na lunch w środę, 15 lipca 2015 r. o godz. 13.00 do restauracji „Różana 14″. (ul. Różana 14, Warszawa).

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail m.czapnik@centrumcsr.pl, do 14 lipca godz. 12.00.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

Więcej informacji o Electronics Watch pod adresem www.electronicswatch.org.

Electronics Watch: poprawa warunków pracy w światowym przemyśle elektronicznym

[ZAKOŃCZONY] Electronics Watch to międzynarodowa, niezależna organizacja monitorująca, której celem jest poprawa warunków pracy w globalnym przemyśle elektronicznym poprzez społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w Europie. Współtworzymy ją od stycznia 2013 roku. Jej powstanie jest efektem projektu „Procure IT Fair: Establishing a Workers’ Rights Consortium modelled organisation for sustainable public purchasing of electronics in Europe”.

Celem projektu było wytworzenie silnego lobby organizacji zakupujących sprzęt IT na rzecz przestrzegania praw człowieka i podstawowych praw pracowniczych w fabrykach go produkujących. Zależy nam na zredukowaniu braku odpowiedzialności w łańcuchu dostaw oraz monitorowaniu sytuacji pracowników w konkretnych fabrykach produkujących elektronikę.

Przemysł elektroniczny jest jedną z najszybciej rozwijających się globalnie branż. Szacuje się, że roczny wzrost w latach 2013 – 2015 będzie wynosił ok. 7 %. Wiele firm i koncernów, pomimo odpowiedzialnego wizerunku marki, nie monitoruje i nie wpływa pozytywnie na bardzo trudną sytuację pracowników fabryk produkujących dla nich sprzęt.

W większości fabryk produkujących sprzęt IT warunki pracy są poniżej jakichkolwiek standardów. Prawa pracownicze nie są przestrzegane, a pracownicy ze względu na swoją sytuacje ekonomiczną zmuszeni do wielogodzinnej pracy za minimalne wynagrodzenie, które nie pozwala nawet na utrzymanie rodziny.

Duże koncerny wykorzystują społeczno-polityczną sytuacje krajów rozwijających się, obniżając koszty produkcji kosztem zatrudnionych w fabrykach pracowników. Istotnym problemem jest brak związków zawodowych oraz innych instytucji, do których wykorzystywany pracownik mógłby wnieść skargę albo zażalenie. Ze względu na dużą korupcję i nierozwinięte jeszcze efektywne systemy ochrony pracowniczej, pracownik ma bardzo ograniczone możliwości w dochodzeniu swoich praw.

Znane marki produkujące sprzęt IT nie są właścicielami swoich fabryk. Sprzęt oraz podzespoły zamawiane są w przeważającej mierze u zewnętrznych dostawców. W ten sposób, bardzo często celowo, omijana jest zasada współodpowiedzialności za produkcję sprzętu. Nawet po wykryciu nieprawidłowości, w tym zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, nie można nałożyć żadnej kary na koncerny. Nie są one bowiem formalnie stroną prawną w sporze i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej – mimo iż najprawdopodobniej zdają sobie sprawę ze wspomnianych patologii.

Urzędy publiczne i wyższe uczelnie są ważnymi odbiorcami produktów takich jak komputery, laptopy, telefony komórkowe, tablety i inny sprzęt elektroniczny, nie wspominając o drukarkach, kopiarkach czy serwerach. Publiczni zamawiający stanowią więc potężną siłę. Działając wspólnie mogą wywrzeć silny nacisk na to, w którym kierunku branża będzie się rozwijać.

W tym celu europejskie organizacje pozarządowe, koordynowane przez SETEM i wsparte funduszami Komisji Europejskiej, stworzyły konsorcjum o nazwie Electronics Watch. Miało ono na celu skupić i zaangażować zamawiających z sektora publicznego oraz lokalne organizacje monitorujące w krajach Globalnego Południa.

Głównym działaniem projektu była promocja dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnych zamówień sprzętu komputerowego oraz wpływanie na polepszenie warunków pracy w fabrykach sprzętu komputerowego w Chinach, Tajlandii, Indonezji, Filipin, Meksyku, Europie Centralnej i Wschodniej, Wietnamie, Malezji, Indii i Brazylii.

Ważny i równy głos w zarządzaniu konsorcjum miały również organizacje pozarządowe z krajów rozwijających się, związki zawodowe, a także liczni naukowcy i eksperci.

Europejskie organizacje realizujące projekt wspierane były przez organizacje publiczne, wyższe uczelnie, centra badawcze i inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy, Stanów Zjednoczonych, Chin, Meksyku i innych regionów kluczowych dla przemysłu elektronicznego.

Wspólnie podejmowały one badania w zakresie stale rozwijającego się przemysłu elektronicznego i zamówień publicznych, warunków pracy w fabrykach na całym świecie, najnowszych rozwiązań służących zwiększaniu transparentności łańcucha dostaw, organizowały szkolenia. Rozwijały również standardy wdrażane przez członków do organizowanych przez nich zamówień publicznych oraz kodeksy postępowania, których zamawiający będą mogli wymagać od dostawców.

Zapraszamy na stronę projektu: www.electronicswatch.org

Nasze działania:

 

Nasze działania w mediach:

 

Nasze raporty i publikacje: 

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską i działa w pełni niezależnie od firm, na które organizacja będzie ostatecznie chciała wpływać.

 

 

 

Electronics Watch realizowany jest przez:

Relacja z webinarium Electronics Watch

W niedawnym webinarium Electronics Watch wzięło udział ponad 80 uczestników z 15 krajów. Prelegenci opowiedzieli o tym jak dzięki zamówieniom publicznym można poprawić warunki pracy przy produkcji komputerów. Była mowa o metodologii monitoringu, klauzulach zawieranych w kontraktach oraz o tym, jakie korzyści płyną z kontrolowania łańcucha dostaw.

Jak kupować zrównoważone komputery? Webinarium Electronics Watch

eletronics_watch-pol (3)Wszystkich zamawiających, którzy chcieliby dowiedzieć się jak można kupować komputery produkowane w sposób zrównoważony zapraszamy na webinarium poświęcone Electronics Watch – organizacji wspierającej publicznych zamawiających przy zakupach sprzętu elektronicznego. Odbędzie się ono we wtorek, 16 czerwca w godz. 11.00-12.00. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami spotkania i do uczestnictwa.

Promowanie stosowania podstawowych zasad prawa pracy w skali globalnej

Cel: pokazanie wrażliwości władzy publicznej na jakość zatrudnienia i podstawowe prawa pracy.

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu IT. Termin realizacji: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Narzędzie zamówieniowe pozwalające spełnić ww. potrzebę: opis przedmiotu zamówienia oraz istotne postanowienia umowy.

Element opisu przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia zagwarantować przestrzeganie podstawowych standardów pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) wynikających z Deklaracji MOP dotyczącej podstawowych zasad i praw pracy w odniesieniu do pracowników, którzy wytwarzają produkt będący przedmiotem zamówienia w łańcuchu dostaw. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą pełnej informacji dotyczącej sposobu produkcji przedmiotu zamówienia, zawierającego w szczególności informację o łańcuchu dostaw, podmiotach tworzących łańcuch dostaw (w tym dane teleadresowe) z wykonawcą włącznie, oraz standardach pracy obowiązujących u tych podmiotów w zakresie danych wynikających z ww. Deklaracji MOP. Oferta, która będzie zawierała informacje sprzeczne z ww. Deklaracją MOP będzie podlegała odrzuceniu.

Element istotnych postanowień umowy: W celu weryfikacji wypełniania przez wykonawcę obowiązku zagwarantowania przestrzegania podstawowych standardów pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) wynikających z Deklaracji MOP dotyczącej podstawowych zasad i praw pracy w odniesieniu do pracowników, którzy wytwarzają produkt, będący przedmiotem zamówienia w łańcuchu dostaw w trakcie realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany będzie do złożenia raportu z produkcji przedmiotu zamówienia i jego podzespołów w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy, który będzie zawierał informację opisujące łańcuch dostaw niezbędny do produkcji przedmiotu zamówienia, wszystkie podmioty tworzące ów łańcuch dostaw (w tym dane teleadresowe) oraz standardach pracy obowiązujących u tych podmiotów w zakresie danych wynikających z ww. Deklaracji MOP. Wykonawca jest zobowiązany udzielać zamawiającemu wszelkich informacji w powyższym zakresie, reagując na każde zapytanie ze strony zamawiającego niezwłocznie i udzielając wyczerpujących wyjaśnień.

W przypadku powzięcia wątpliwości przez zamawiającego co do zgodności działań wykonawcy z zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej umowy, niezależnie od źródła pochodzenia tych wątpliwości, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę niezwłocznie, a wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania informacji od zamawiającego, złożyć pełne wyjaśnienia wraz z wszelkimi dostępnymi dowodami potwierdzającymi prawdziwość swoich wyjaśnień. Nieudzielenie wyjaśnień w terminie, jak też udzielenie niewystarczających lub niepopartych przekonującymi dowodami wyjaśnień skutkować może zastosowaniem przez zamawiającego kary umownej w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia za takie zdarzenie, może także – niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej – być podstawą do odstąpienia przez zamawiającego od umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy pierwszej informacji o wątpliwościach co do prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego wykonawcy. Możliwe jest jednakże zastosowanie planu naprawczego, zamiast sankcji opisanych powyżej, w przypadku, w którym wykonawca, w sposób wiarygodny i w terminie wyznaczonym na udzielenie wyjaśnień, wykaże, że o nieprawidłowościach opisanych przez zamawiającego nie wiedział i wiedzieć nie mógł oraz przedstawi plan naprawczy i niezwłocznie przystąpi do jego realizacji, a także – nie później niż dwa tygodnie od dnia przedstawienia planu naprawczego – złoży raport z wdrożonych działań, który potwierdzi zgodność realizacji umowy z postanowieniami umowy.