Fundacja CentrumCSR.PL i NSZZ „Solidarność” razem wystawiają zamawiającym „żółte kartki”

ZZPPierwsza wspólna interwencja dotyczy zamówienia na usługi ochroniarskie w Urzędzie Dzielnicy Bielany.

Fundacja CentrumCSR.PL oraz Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zdecydowały się na zacieśnienie współpracy w kwestii promowania zrównoważonych zamówień publicznych.

Wspólnymi siłami zamierzają prezentować „żółte kartki”. Interweniować będą w wypadku przetargów, w których nie znalazły się klauzule społeczne – mimo, iż istniała ku temu zarówno możliwość, jak i przemawiał za tym interes publiczny.

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nie kieruje się interesem publicznym!

Bielany herbW zamówieniu nr 55039 – 2016 z dnia 24 maja 2016 na „Ochronę osób i mienia w Urzędzie Dzielnicy Bielany” instytucja nie zastosowała żadnej z możliwych klauzul społecznych.

Dają one zamawiającemu możliwość zawarcia wymogu, aby osoby realizujące zamówienie zatrudnione były na podstawie umowy o pracę.

Można również wymagać zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych lub młodocianych potrzebujących przygotowania zawodowego.

Duda: Instytucje publiczne z ograniczoną odpowiedzialnością

Trwające od wielu lat złe praktyki w sektorze zamówień publicznych pokazują fikcyjność konstytucyjnych zapisów dotyczących społecznej gospodarki rynkowej i sprawiedliwości społecznej.

Wyślij do posła petycję o wymóg zatrudniania na umowach o pracę

Trwają negocjacje dotyczące ostatecznego kształtu zapisów promujących zatrudnienie o pracę w ustawie Prawo zamówień publicznych. Swoje poparcie dla zapisów o obowiązku stosowania umów o pracę można wyrazić wysyłając do posłów e-maila przygotowanego przez aktywistów Akcji Demokracja.

Akcja Demokracja

Katowice: ochrona bez społecznych wymagań

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach to kolejna instytucja, która w przetargu na ochronę, nie zawarła żadnych kryteriów, wpływających na warunki pracy osób wykonujących zlecenie.

Urząd Miasta w Krakowie wymaga etatów

Magistrat w przetargu na ochronę i sprzątanie budynków obliguję wykonawcę do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) co najmniej połowy personelu.

krakow-934355_640

Centrum Usług Wspólnych: przetarg na ochronę bez klauzul społecznych

- Brak kontroli nad działaniami wykonawcy prowadzi często do wykorzystywania pracowników lub wypłacania im wynagrodzeń poniżej płacy minimalnej, co jest niezwykle częste w branży usług ochrony i sprzątania – zwracamy uwagę instytucji.

Blog makieta 4-04 FB post

Klauzule społeczne: szansa na poprawę sytuacji w branży ochroniarskiej

Kiedy weszła nowelizacja prawa o zamówieniach publicznych i kryterium cenowe przestało być decydujące, mieliśmy nadzieję na poprawę sytuacji. Jednak jeśli nawet zamawiający stosują klauzule społeczne, często robią to w sposób, który nie ma żadnego przełożenia na sytuację pracowników – komentuje Michał Kulczycki, Przewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Ochrony, Cateringu i Sprzątania.

ochrona3

Czapnik: Ozusowanie zleceń – cios w pracownika

Przepisy, które w założeniu mają poprawić sytuację tych najmniej zarabiających, w efekcie mogą doprowadzić do drastycznego obniżenia ich wynagrodzeń i powiększenia szarej strefy. Rozwiązaniem problemu jest, m.in. obowiązkowe stosowanie klauzul społecznych w publicznych zamówieniach. Jednak urzędnicy nadal się przed tym wzbraniają.

Administracja ma stosować klauzule społeczne

Kiedy kilka miesięcy temu zaczynaliśmy monitoring zrównoważonych zamówień publicznych, urzędy i instytucje stosowały je sporadycznie. W końcu problem dostrzegł rząd, który polecił administracji uwzględniać klauzule społeczne.