Portal Komunalny: Zamówienia publiczne. Rządzący szykują duże zmiany

„W koncepcji rządowej pojawia się np. propozycja obniżenia progu stosowania ustawy.

Obecnie jest to szacunkowa równowartość 30 tys. euro. W wielu krajach Unii Europejskiej jest ona wyższa.

Tymczasem propozycja zmierza do obniżenia progu do 14 tys. euro. Byłaby to najniższa wartość w UE”.

Więcej – na stronie internetowej Portalu Komunalnego

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z klauzulami środowiskowymi!

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zamówieniu nr 179223 – 2015 na „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem biurowym i drukarek” po raz kolejny zastosował kryteria ekologiczne!

Kraków