Czapnik: Minimalna stawka godzinowa – krok w dobrą stronę?

7 lipca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę w ramach samozatrudnienia oraz na podstawie umowy zlecenie. Od stycznia 2017 r. ma ona wynosić 13 zł. brutto. Czy położy to kres patologiom na rynku zamówień publicznych?

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie – klauzule społeczne nie dla wszystkich

GUP krakówW najnowszym zamówieniu nr 129135 – 2016  Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dn. 11.07.2016 na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” instytucja nie zawarła żadnych klauzul społecznych, zabezpieczających podwykonawców przed pracą w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Przy realizacji zamówienia nie promuje również zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (art. 29, ust. 4 Pzp).  W kryteriach oceny ofert GUP punktuje tylko cenę (70%) oraz krótkość odbioru przesyłek (30%).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku przeciwko wyzyskowi!

ZUS LogoCoraz częściej słyszymy, że krótki czas realizacji zamówienia nie sprzyja zatrudnieniu na umowę o pracę. Przykład Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku przeczy tej tezie.

W ramach zamówienia z dn. 06.07.2016 r. nr 010000/271/6/2016/ADG na wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń oraz terenu wokół budynków Oddziału ZUS w Białymstoku, którego okres realizacji wynosi 5 miesięcy…

NIK na straży przepisów

WNIK najnowszym zamówieniu delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu na usługi ochrony (nr 108951 – 2016) z dn. 29.06.2016 urząd wymaga od podwykonawców zatrudnienia wszystkich kwalifikowanych pracowników ochrony wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

Zastrzega też sobie prawo do weryfikacji tych kryteriów na każdym etapie realizacji zamówienia.

MPK Wrocław bez klauzul na sprzątanie!

q015WWtCSprzątanie to jedna z branż gdzie zatrudnianie na umowy o pracę jest najbardziej wskazane. 

Niestety wciąż zdarzają się zamówienia dopuszczające pracę za stawki poniżej płacy minimalnej.

Kolejny taki przykład to zamówienie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu.

Uniwersytet Opolski eksperymentował z outsourcingiem. Z jakim skutkiem?

Katarzyna-Duda-300x234Zlecanie usług sprzątania firmom zewnętrznym na wyższych uczelniach jest smutną, ale niestety powszechną praktyką. Niejednokrotnie kończyło się ono drastycznym pogorszeniem warunków pracy.

Przykład Uniwersytetu Opolskiego pokazuje, że warto wracać do zatrudniania własnych pracowników na godnych warunkach. Daje to gwarancję wyższej jakości, która opłaca się samej uczelni.

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu zatrudnia na umowy śmieciowe!

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu w zamówieniu nr RZP-2003-02/16/ZP z dnia 25 maja 2016 na „Usługę sprzątania obiektów AWF w Poznaniu” nie uwzględnia żadnych kryteriów społecznych.

logo_awf

Duda: Instytucje publiczne z ograniczoną odpowiedzialnością

Trwające od wielu lat złe praktyki w sektorze zamówień publicznych pokazują fikcyjność konstytucyjnych zapisów dotyczących społecznej gospodarki rynkowej i sprawiedliwości społecznej.

Uniwersytet Warszawski promuje zatrudnienie sprzątaczek na etat!

W przetargu nieograniczonym nr DZP-361-24/2016 na: „Usługę sprzątania pomieszczeń w budynku przy ul. Dobrej 55 w Warszawie o powierzchni 6.526,80 m2 oraz wykonanie prac uzupełniających” Uniwersytet Warszawski promuje wykonawców, zatrudniających personel na podstawie umowy o pracę.

UW Logo

Wyślij do posła petycję o wymóg zatrudniania na umowach o pracę

Trwają negocjacje dotyczące ostatecznego kształtu zapisów promujących zatrudnienie o pracę w ustawie Prawo zamówień publicznych. Swoje poparcie dla zapisów o obowiązku stosowania umów o pracę można wyrazić wysyłając do posłów e-maila przygotowanego przez aktywistów Akcji Demokracja.

Akcja Demokracja