Urząd miasta Wrocławia zatrudnia na umowy śmieciowe?

Analizując zamówienie o nr: ZP/PN/34/2016/WOU na „Usługę sprzątania pomieszczeń, posesji, terenów zieleni i parkingów oraz obsługę spotkań i narad w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia” nie natrafiliśmy na żadnego rodzaju kryteria społeczne.

Wrocław logo

Państwowa Inspekcja Pracy na straży przepisów!

W zamówieniu Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu w Warszawie (nr Wa-487-2214-1/2015) na „Usługę utrzymania czystości w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie” instytucja „żąda od wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób świadczących usługę u zamawiającego w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż wynikającymi z ilości godzin, które dany pracownik przepracuje u Zamawiającego”.

PIP

Po raz kolejny klauzule społeczne i środowiskowe łączą się w zamówieniu Urzędu Miasta w Poznaniu!

W kwietniu 2015 r. informowaliśmy, że w zamówieniu na usługę sprzątania zewnętrznego i odśnieżania (nr zamówienia 54611 – 2015) poznański ratusz w kryteriach oceny ofert uwzględnił punkty za zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o prace, jednocześnie zawierając też aspekt środowiskowy w przetargu.

Po raz kolejny Urząd Miasta w Poznaniu daje przykład innych instytucjom!

Plac Kolegiacki Poznań

Uniwersytet Warszawski zatrudni sprzątaczki na etaty!

W zamówienia na „Wykonanie usług sprzątania w budynku Wydziału Fizyki UW CENT II” zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (pełny etat) co najmniej 5 osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Bardzo nas cieszy, że Uniwersytet Warszawski określił zakres czasowy pracy, co uniemożliwi zatrudnienie pracowników ich na fikcyjne etaty (np. 1/10 wymiaru).

Wydział Fizyki UW

Politechnika Śląska: brak kryteriów społecznych przy sprzątaniu

Uczelnia w zamówieniu na sprzątanie Centrum Kultury Studenckiej wymaga od wykonawców, m.in. dysponowania odpowiednim sprzętem i środkami czystości. Nie stosuje za to żadnej klauzuli społecznej.

cleaning-lady-258520_1280

Zarząd Transportu w Krakowie: sprzątanie bez społecznych wymagań

Instytucja ogłosiła zamówienie na utrzymanie czystości w swoich pomieszczeniach biurowych. Niestety, nie zawarła żadnych zapisów związanych ze społeczną odpowiedzialnością.

Urząd Miasta w Krakowie wymaga etatów

Magistrat w przetargu na ochronę i sprzątanie budynków obliguję wykonawcę do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) co najmniej połowy personelu.

krakow-934355_640

Czapnik: Ozusowanie zleceń – cios w pracownika

Przepisy, które w założeniu mają poprawić sytuację tych najmniej zarabiających, w efekcie mogą doprowadzić do drastycznego obniżenia ich wynagrodzeń i powiększenia szarej strefy. Rozwiązaniem problemu jest, m.in. obowiązkowe stosowanie klauzul społecznych w publicznych zamówieniach. Jednak urzędnicy nadal się przed tym wzbraniają.

Wrocławskie uczelnie wciąż bez klauzul społecznych!

Dolnośląskie uczelnie wciąż nie stosują istniejących możliwości użycia kryteriów społecznych przy realizacji zamówień publicznych na usługi utrzymania czystości.

Obowiązkowe klauzule społeczne w Urzędzie m.st. Warszawy

logowarszawa

Od 1 października wszystkie biura, jednostki pomocnicze oraz wybrane jednostki organizacyjne będą musiały uwzględniać kryteria społeczne w zamówieniach publicznych.