Rezultaty II etapu monitoringu ZZP!

Coraz więcej klauzul społecznych, ale wciąż zbyt mało by można było mówić o sukcesie. Stagnacja w stosowaniu kryteriów środowiskowych. Pozacenowe kryteria oceny ofert stosowane jako wypełnienie formalnych wymogów. Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami II etapu monitoringu stosowania zrównoważonych zamówień publicznych! 

Stosowanie pozacenowych kryteriów ofert - usługi

„Okrągły stół” o zamówieniach w Katowicach – relacja

SeminariumOkraglyStol_foto Monika Jodlowska 051

W seminarium wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz mediów. Omawialiśmy, m.in. wyniki naszego monitoringu, z którego wynika, że katowickie instytucje chętniej stosują klauzule środowiskowe.

Zielone i społeczne klauzule w Centrum Nauki Kopernik

kopernik

W zamówieniu dotyczącym usług sprzątania instytucja wymaga od wykonawcy zatrudnienia pracowników na etat oraz stosowania biodegradowalnych środków czystości.

Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Śląskim

us

8 września w Katowicach zapraszamy na „Okrągły stół” w Katowicach organizowany przez Fundację CentrumCSR.PL. Partnerem seminarium jest Uniwersytet Śląski, gdzie obywały się już szkolenia o zamówieniach publicznych.

NFOŚiGW: dobre przykłady zielonych klauzul

nfosigw_03

Wymogi dotyczące zużycia energii sprzętu biurowego, materiały promocyjne z materiałów ekologicznych i biodegradowalnych, sprzątanie przy użyciu środków przyjaznych środowisku – to tylko niektóre z zapisów w zamówieniach ogłaszanych przez tę instytucję.

Drugie, uzupełnione wydanie podręcznika „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych”

Urząd Zamówień Publicznych opublikował drugie, uzupełnione wydanie podręcznika zatytułowanego „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych”. Podręcznik obejmuje rozszerzony katalog klauzul społecznych związanych z realizacją zamówienia oraz zmienione regulacje w zakresie rażąco niskiej ceny i kryteriów oceny ofert.

Electronics Watch: poprawa warunków pracy w światowym przemyśle elektronicznym

[ZAKOŃCZONY] Electronics Watch to międzynarodowa, niezależna organizacja monitorująca, której celem jest poprawa warunków pracy w globalnym przemyśle elektronicznym poprzez społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w Europie. Współtworzymy ją od stycznia 2013 roku. Jej powstanie jest efektem projektu „Procure IT Fair: Establishing a Workers’ Rights Consortium modelled organisation for sustainable public purchasing of electronics in Europe”.

Celem projektu było wytworzenie silnego lobby organizacji zakupujących sprzęt IT na rzecz przestrzegania praw człowieka i podstawowych praw pracowniczych w fabrykach go produkujących. Zależy nam na zredukowaniu braku odpowiedzialności w łańcuchu dostaw oraz monitorowaniu sytuacji pracowników w konkretnych fabrykach produkujących elektronikę.

Przemysł elektroniczny jest jedną z najszybciej rozwijających się globalnie branż. Szacuje się, że roczny wzrost w latach 2013 – 2015 będzie wynosił ok. 7 %. Wiele firm i koncernów, pomimo odpowiedzialnego wizerunku marki, nie monitoruje i nie wpływa pozytywnie na bardzo trudną sytuację pracowników fabryk produkujących dla nich sprzęt.

W większości fabryk produkujących sprzęt IT warunki pracy są poniżej jakichkolwiek standardów. Prawa pracownicze nie są przestrzegane, a pracownicy ze względu na swoją sytuacje ekonomiczną zmuszeni do wielogodzinnej pracy za minimalne wynagrodzenie, które nie pozwala nawet na utrzymanie rodziny.

Duże koncerny wykorzystują społeczno-polityczną sytuacje krajów rozwijających się, obniżając koszty produkcji kosztem zatrudnionych w fabrykach pracowników. Istotnym problemem jest brak związków zawodowych oraz innych instytucji, do których wykorzystywany pracownik mógłby wnieść skargę albo zażalenie. Ze względu na dużą korupcję i nierozwinięte jeszcze efektywne systemy ochrony pracowniczej, pracownik ma bardzo ograniczone możliwości w dochodzeniu swoich praw.

Znane marki produkujące sprzęt IT nie są właścicielami swoich fabryk. Sprzęt oraz podzespoły zamawiane są w przeważającej mierze u zewnętrznych dostawców. W ten sposób, bardzo często celowo, omijana jest zasada współodpowiedzialności za produkcję sprzętu. Nawet po wykryciu nieprawidłowości, w tym zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, nie można nałożyć żadnej kary na koncerny. Nie są one bowiem formalnie stroną prawną w sporze i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej – mimo iż najprawdopodobniej zdają sobie sprawę ze wspomnianych patologii.

Urzędy publiczne i wyższe uczelnie są ważnymi odbiorcami produktów takich jak komputery, laptopy, telefony komórkowe, tablety i inny sprzęt elektroniczny, nie wspominając o drukarkach, kopiarkach czy serwerach. Publiczni zamawiający stanowią więc potężną siłę. Działając wspólnie mogą wywrzeć silny nacisk na to, w którym kierunku branża będzie się rozwijać.

W tym celu europejskie organizacje pozarządowe, koordynowane przez SETEM i wsparte funduszami Komisji Europejskiej, stworzyły konsorcjum o nazwie Electronics Watch. Miało ono na celu skupić i zaangażować zamawiających z sektora publicznego oraz lokalne organizacje monitorujące w krajach Globalnego Południa.

Głównym działaniem projektu była promocja dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnych zamówień sprzętu komputerowego oraz wpływanie na polepszenie warunków pracy w fabrykach sprzętu komputerowego w Chinach, Tajlandii, Indonezji, Filipin, Meksyku, Europie Centralnej i Wschodniej, Wietnamie, Malezji, Indii i Brazylii.

Ważny i równy głos w zarządzaniu konsorcjum miały również organizacje pozarządowe z krajów rozwijających się, związki zawodowe, a także liczni naukowcy i eksperci.

Europejskie organizacje realizujące projekt wspierane były przez organizacje publiczne, wyższe uczelnie, centra badawcze i inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy, Stanów Zjednoczonych, Chin, Meksyku i innych regionów kluczowych dla przemysłu elektronicznego.

Wspólnie podejmowały one badania w zakresie stale rozwijającego się przemysłu elektronicznego i zamówień publicznych, warunków pracy w fabrykach na całym świecie, najnowszych rozwiązań służących zwiększaniu transparentności łańcucha dostaw, organizowały szkolenia. Rozwijały również standardy wdrażane przez członków do organizowanych przez nich zamówień publicznych oraz kodeksy postępowania, których zamawiający będą mogli wymagać od dostawców.

Zapraszamy na stronę projektu: www.electronicswatch.org

Nasze działania:

 

Nasze działania w mediach:

 

Nasze raporty i publikacje: 

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską i działa w pełni niezależnie od firm, na które organizacja będzie ostatecznie chciała wpływać.

 

 

 

Electronics Watch realizowany jest przez:

Zbyt mało ekologiczne gadżety w zamówieniu Ministerstwa Środowiska

W zamówieniu Ministerstwa Środowiska na Zaprojektowanie i wyprodukowanie materiałów promujących Konwencję Waszyngtońską w kryteriach oceny ofert uwzględniono aspekty środowiskowe. Niestety, stanowią one minimalną cześć kryteriów i nie wykorzystano wszystkich możliwości jakie dostarczył ten rodzaj zamówienia. 

Media o raporcie „Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce”

22 maja wydaliśmy pierwszą część raportu „Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce”. To efekt ponad półrocznej pracy analityków z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Katowic i Poznania, którzy przebadali pod kątem stosowania klauzul społecznych i środowiskowych blisko 1200 zamówień publicznych, ogłaszanych przez urzędy, uniwersytety i instytucje centralne.

„Okrągły stół o zamówieniach publicznych” w Poznaniu już 12 czerwca!

 

logotypy całość

Zapraszamy do uczestnictwa w „Okrągłym stole na temat zrównoważonych zamówień publicznych” – forum debaty pomiędzy zamawiającymi, wykonawcami, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi. Spotkanie odbędzie się w Poznaniu 12 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania, przy placu Kolegiackim 17.