Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu staje się liderem w stosowaniu klauzul społecznych!

Z radością informujemy, że Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu w kolejnych zamówieniach na roboty budowlane stosuje klauzule społeczne. Dotyczą one zarówno wymogu zatrudniania osób niepełnosprawnych, jak i zatrudniania na umowy o pracę. Tylko w kwietniu i maju zastosowano w tej instytucji 5 klauzul społecznych!

ZZP a rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Spotkanie organizacji pozarządowych

We wtorek, 25 piątego maja, w warszawskiej klubokawiarni państwomiasto odbyło się spotkanie dla  organizacji pozarządowych, dotyczące współpracy na rzecz wdrożenia zrównoważonych zamówień publicznych w kontekście planowanych zmian związanych z unijną dyrektywą. Podczas debaty  Tadeusz Joniewicz, na przykładzie wydanego niedawno raportu „Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce” mówił o konieczności wprowadzania nowych rozwiązań prawnych.

Konsultacje do ustawy Prawo zamówień publicznych – stanowisko CentrumCSR.PL

Raport2Konieczność rozważenia rozwiązań uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe, możliwość określania wysokości minimalnej płacy godzinowej, godne warunki pracy w łańcuchu dostaw na wszystkich etapach produkcji zamawianych produktów. Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Fundacji CentrumCSR.PL w sprawie projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Najnowszy raport Fundacji CentrumCSR.PL. Urzędy miast, urzędy marszałkowskie i uniwersytety nie stosują klauzul społecznych i środowiskowych!

okladka_www_SMALL

Przebadaliśmy pod kątem stosowania klauzul społecznych i środowiskowych blisko 1200 zamówień publicznych, ogłaszanych przez urzędy, uniwersytety i instytucje centralne. Jedynie w 1,8 proc. przetargów  wprowadzono wymogi dotyczące warunków zatrudnienia, a kwestie ekologiczne uwzględniono tylko w co piątym zamówieniu.  Dlaczego? Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszym raporcie.

Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce – raport Fundacji CentrumCSR.PL – do pobrania w wersji PDF.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu pokazuje jak zamawiać komputery przyjazne środowisku naturalnemu

Co zrobić żeby wszystkie zamawiane komputery uwzględniały aspekty środowiskowe? Wystarczy wpisać odpowiednie wymogi w ogłoszeniu o zamówieniu zamiast przy opisach technicznych poszczególnych produktów. Jak to dobrze robić pokazuje przykład zamówienia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Jak uwzględniać ochronę środowiska przy zamówieniach na środki czyszczące?

Zapraszamy do zapoznania się z przykładową, możliwą do zastosowania klauzulą środowiskową dotyczącą stosowania bezpiecznych dla środowiska środków czyszczących przy zamówieniach na usługi sprzątania. Zostały one przygotowane na podstawie EU GPP Criteria – zestawu unijnych kryteriów środowiskowych dla zielonych zamówień publicznych dostępnych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Green Public Procurements – kryteria środowiskowe GPP

Zachęcamy do zapoznania się z zestawem kryteriów środowiskowych GPP – Green Public Procurements opracowanych na zlecenie Komisji Europejskiej i przetłumaczonych oraz promowanych przez Urząd Zamówień Publicznych. Przedstawiają one kluczowe czynniki oddziaływania przedstawionych produktów na środowisko, kryteria jakie powinno się uwzględniać przy dokonywaniu zakupów (formułowaniu opisu przedmiotu zamówienia i pozostałych dokumentów dotyczących zamówienia) oraz rachunek kosztów pokazujący efekt finansowy uwzględniania „zielonych kryteriów”.

Dzielnica Wilanów promuje ekologiczne środki czyszczące

Po raz pierwszy w naszym monitoringu udało nam się znaleźć zamówienia, w którym promowane jest zastosowanie ekologicznych środków czyszczących. Ogłosił je Urząd Dzielnicy Wilanów, który uwzględnił je w kryteriach oceny ofert. Mamy nadzieję, że takich przykładów będzie coraz więcej.

Dlaczego kryteria środowiskowe przy zakupie komputerów stosowane są niekonsekwentnie?

Ważną część badanych przez nas zamówień publicznych stanowią zakupy biurowego sprzętu komputerowego. Przodują w tym zwłaszcza wyższe uczelnie. Niestety tylko część ogłoszeń uwzględnia kryteria związane z ochroną środowiska naturalnego. Co więcej, nawet w tym samym zamówieniu można spotkać komputery bardziej lub mniej przyjazne środowisku.

Co kandydaci na prezydentów miast wiedzą o zrównoważonych zamówieniach?

16 listopada odbędą się wybory samorządowe. Wybierając kandydatów, warto zastanowić się czy wiedzą oni coś o zrównoważonym rozwoju i czy będą stosować w swoich urzędach zrównoważone zamówienia publiczne. Zapytaliśmy o to kandydatów w miastach, które obejmuje nasz monitoring. Co nam odpowiedzą?