Temat zamówień publicznych poruszany przed wyborami samorządowymi

ZZPW ostatnich miesiącach wpływu decyzji zakupowych instytucji publicznych na ludzi i środowisko zaczęła pojawiać się w szykowanych na tegoroczne, jesienne wybory samorządowe programach politycznych.

Ugrupowania z różnych stron politycznego spektrum uznają, że zamówienia publiczne mogą być narzędziem osiągania celów społecznych i ekologicznych.

Na początku roku swoje postulaty samorządowe ogłosiły dwa ugrupowania.

Partia Razem wpisała zamówienia publiczne w postulat dotyczący promowania uczciwych firm – jej zdaniem w postępowaniach premiowane powinny być przedsiębiorstwa zatrudniające na podstawie umowy o pracę oraz wypłacające pracownikom pracę, umożliwiającą utrzymanie się w danym regionie kraju (wzorowaną na angielskiej Living Wage, wyższej od płacy minimalnej).

Postuluje również szersze korzystanie z klauzul środowiskowych poprzez wpisywanie do zamówień kryteriów GPP (Green Public Procurement).

Polskie Stronnictwo Ludowe, zauważając z kolei problemy osób młodych ze znalezieniem dobrego zatrudnienia, domaga się od publicznych zamawiających wymagania od kontrahentów instytucji publicznych zatrudniania wyłącznie na umowę o pracę.

Wybory samorządowe odbędą się w listopadzie tego roku.