Unijna strategia dotycząca plastiku uwzględnia rolę zamówień publicznych

logo_en KE16 stycznia Komisja Europejska ogłosiła swój pomysł na plastikowe produkty i odpady, wpisując go w szersze ramy ekonomii cyrkularnej.

Zdaniem KE Europa musi bardziej efektywnie niż do tej pory korzystać z plastiku, dążąc do jego ponownego wykorzystywania.

W strategii nie zabrakło miejsca na omówienie roli instytucji publicznych i ich decyzji zakupowych.

49 milionów ton – tyle wynosi roczne zapotrzebowanie Europy na plastik. Efektem ubocznym jest 25,8 miliona ton plastikowych odpadów, z czego recyklingowi poddawanych jest niecałe 30%.

Zaproponowana przez Komisję Europejską strategia ma być elementem działań na rzecz upowszechnienia modelu ekonomii cyrkularnej – jak najszerszego, ponownego wykorzystywania gospodarczego odpadów, które dziś są często spalane albo lądują na wysypiskach.

Jednym z narzędzi, jakie ma pomóc w osiągnięciu tego celu, są zamówienia publiczne.

Komisja zobowiązała się do działań na rzecz szerszego niż do tej pory wpisania kwestii związanych z recyklingiem do kryteriów Zielonych Zamówień Publicznych (Green Public Procurement – GPP).

KE przypomina jednocześnie, że publiczni zamawiający już dziś mogą działać na rzecz ograniczania zużycia plastiku, wpisując np. ograniczenia dotyczące używania jednorazowych naczyń i sztućców przy postępowaniach dotyczących usług cateringowych.

Więcej – w dokumencie Komisji Europejskiej