Unijne konsultacje w sprawie zamówień publicznych

logo_en KEDo 1 marca trwają konsultacje nad podręcznikiem Komisji Europejskiej poświęconym tematyce klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

KE zaprasza do udziału m.in. ekspertów i praktyków, organizacje pozarządowe oraz zamawiających.

Nowy podręcznik ma uwzględniać zmiany, jakie zaszły w unijnej legislacji po przyjęciu w roku 2014 poświęconej zamówieniom dyrektywy, implementowanej do systemów prawnych państw członkowskich.

Udział w konsultacjach możliwy jest we wszystkich 23 językach urzędowych Unii Europejskiej.

Więcej informacji oraz kwestionariusz dostępne są na stronie internetowej KE