Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zatrudni ochroniarzy na umowach cywilnoprawnych?

UE KatW ramach zamówienia na „Usługę ochrony, dozoru, monitoringu obiektów oraz terenów zewnętrznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach” (114685-2016) uczelnia nie definiuje sposobu w jaki oferenci zatrudniają swoich pracowników.

W praktyce oznacza to, że kryterium ceny – obok doświadczenia oferta i czasu dojazdu grupy interwencyjnej – spowoduje brak możliwości zatrudniania ochroniarzy na etat.

Uniwersytet wymaga od oferentów by osoby realizujące to zamówienie nie były karane oraz nie były niepełnosprawne, w żaden jednak sposób nie odnosi się do warunków ich zatrudnienia. Jest to równoznaczne z brakiem gwarancji płacy minimalnej.

Razem z NSZZ „Solidarność” wysłaliśmy do Jego Magnificencji, prof. Leszka Żabińskiego, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, apel o zmianę zapisów w tym zamówieniu aby uwzględniono w nim klauzule społeczne. Zwróciliśmy uwagę na możliwość zastosowania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę.