LOKALNE FORUM DIALOGU NA TEMAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SŁUPSKU
21 listopada szczególną uwagę poświęcimy kwestiom związanym z zamówieniami przyjaznymi dla środowiska.
O EUROPEJSKICH SIECIACH WSPÓŁPRACY NA LOKALNYM FORUM DIALOGU W LUBLINIE
7 listopada szczególną uwagę poświęciliśmy roli zamówień w pobudzaniu lokalnej gospodarki oraz ekonomii społecznej.
CZY MIASTO MOŻE POBUDZAĆ LOKALNĄ EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ? DYSKUTOWALIŚMY W RYBNIKU
We wspólnej debacie uczestniczyli reprezentanci Urzędu i podległych mu instytucji, lokalnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Uniwersytet Śląski pamięta o osobach z grup zagrożonych wykluczeniem

zaproszenie3Siedem zamówień publicznych wyższej uczelni premiuje wykonawców, zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, młodocianych oraz bezrobotnych.

UŚ promuje tego typu zapisy w zamówieniach na usługi szkoleniowe, catering, sprzątanie oraz organizację międzynarodowej konferencji.

Za ich wprowadzenie do oferty zamawiający może – w zależności od zamówienia – otrzymać od 2 (usługi szkoleniowe – osoby niepełnosprawne, catering – osoby młodociane) do 10 (usługi sprzątania – bezrobotni, organizacja konferencji – osoby niepełnosprawne) dodatkowych punktów.

Zobacz pozostałe zamówienia Uniwersytetu Śląskiego na usługi szkoleniowe promujące zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami (I, II, III).