Uniwersytet Warszawski zatrudni sprzątaczki na etaty!

W zamówienia na „Wykonanie usług sprzątania w budynku Wydziału Fizyki UW CENT II” zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (pełny etat) co najmniej 5 osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Bardzo nas cieszy, że Uniwersytet Warszawski określił zakres czasowy pracy, co uniemożliwi zatrudnienie pracowników ich na fikcyjne etaty (np. 1/10 wymiaru).

Wydział Fizyki UW

– Coraz częściej instytucje publiczne dostrzegają konieczność wpływu na wykonawców, aby do realizacji zamówień zatrudniali w oparciu o umowę o pracę. Brak kontroli nad działaniami oferenta może prowadzić do wykorzystywania pracowników i wypłacania im wynagrodzeń poniżej płacy minimalnej. Dlatego cieszy nas każdy przypadek, w którym możliwe jest uczciwe zatrudnienie, zwłaszcza w branży ochrony i sprzątania – twierdzi Tadeusz Joniewicz, koordynator projektu.

Jednocześnie wykonawca przyznaje dodatkowe punktu w kryteriach oceny ofert za jakość oferowanych środków higienicznych (15 %). „Używane środki powinny być wyłącznie wysokiej jakości, właściwe dla danego rodzaju nawierzchni oraz muszą posiadać atest PZH lub karty charakterystyki substancji”. W zamówieniu zabrakło jednak kryteriów ekologicznych, które ograniczałyby negatywny wpływ na zdrowie pracowników i środowisko naturalne (tj. zakaż używanie produktów biobójczych oraz niebezpiecznych środków konserwujących).

Zdj. Szczureq na licencji CC BY-SA 4.0