Urząd Zamówień Publicznych wydaje przewodnik po społecznych i ekologicznych aspektach zamówień

uzpPowstały dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego podręcznik podsumowuje najważniejsze zagadnienia, związane ze stosowaniem klauzul społecznych i środowiskowych.

Publikacja „Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych” dostępna jest do darmowego pobrania na stronie Urzędu.

Na ponad 170 stronach poruszone zostały zagadnienia takie jak zamówienia zastrzeżone czy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający kryteria społeczne i ekologiczne.

Nie zabrakło również informacji o kwestiach związanych z problemem rażąco niskiej ceny czy sposobach na oszacowanie rachunku kosztów cyklu życia.

Poza przykładami orzeczeń sądowych i dobrych praktyk w podręczniku UZP znalazło się również miejsce na obszerne omówienie przykładowego oznakowania certyfikatów społecznych i ekologicznych.