Usługi ochrony pod lupą IZZP, „Solidarności” i Federacji Przedsiębiorców Polskich

ŻółteKolejne „żółte kartki” trafiły w ostatnich dniach do instytucji, zapominających o zagwarantowaniu w dokumentacji przetargowej zapisów, umożliwiających wypłacanie pracownikom realizującym zamówienia publiczne minimalnej stawki godzinowej.

Nasze wspólne interwencje w mijającym tygodniu dotyczyły głównie przetargów na usługi ochrony.

Komu zwróciliśmy uwagę na konieczność zmian w zamówieniach?

- Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

- Bibliotece Śląskiej w Katowicach

- Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi

- Fabryce Sztuki w Łodzi

- Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina

- Płockiej filii Politechniki Warszawskiej

- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

- Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu

Dodatkowo napisaliśmy również do burmistrza Ornety, Ireneusza Popiela. W lokalnym przetargu na utrzymanie czystości przestrzeni publicznych w mieście naszą uwagę zwrócił brak gwarancji zatrudnienia przez wykonawców lub podwykonawców wszystkich pracowników na podstawie umowy o pracę