Vancouver wspiera kupowanie lokalnej żywności przez instytucje publiczne

VancouverNajwiększe miasto kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej realizuje ambitne działania z zakresu walki ze zmianami klimatu.

Jednym z czynników sprzyjających wzrostowi emisji powodujących je gazów cieplarnianych jest transport żywności na duże odległości.

By zminimalizować jego konieczność władze miasta postanowiły wykorzystać zamówienia publiczne do promowania zakupów lokalnej żywności.

Wspieranie lokalnej produkcji żywnościowej – poza aspektami ekologicznymi – przyczynić się ma do powstawania nowych miejsc pracy w trzecim co do wielkości obszarze metropolitarnym w Kanadzie.

Poza wspieraniem instytucji publicznych w zakupach tego typu samorząd ma w planach przygotowanie specjalnego programu promocji zielonych zamówień publicznych na etapie przedzakupowym, skierowanym zarówno do odpowiedzialnych za przetargi urzędników, jak i do firm technologicznych mogących zaoferować innowacyjne produkty.

Więcej informacji – w strategii Vancouver „Greenest City – 2020 Action Plan”