LOKALNE FORUM DIALOGU NA TEMAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SŁUPSKU
21 listopada szczególną uwagę poświęcimy kwestiom związanym z zamówieniami przyjaznymi dla środowiska.
O EUROPEJSKICH SIECIACH WSPÓŁPRACY NA LOKALNYM FORUM DIALOGU W LUBLINIE
7 listopada szczególną uwagę poświęciliśmy roli zamówień w pobudzaniu lokalnej gospodarki oraz ekonomii społecznej.
CZY MIASTO MOŻE POBUDZAĆ LOKALNĄ EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ? DYSKUTOWALIŚMY W RYBNIKU
We wspólnej debacie uczestniczyli reprezentanci Urzędu i podległych mu instytucji, lokalnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Vancouver wspiera kupowanie lokalnej żywności przez instytucje publiczne

VancouverNajwiększe miasto kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej realizuje ambitne działania z zakresu walki ze zmianami klimatu.

Jednym z czynników sprzyjających wzrostowi emisji powodujących je gazów cieplarnianych jest transport żywności na duże odległości.

By zminimalizować jego konieczność władze miasta postanowiły wykorzystać zamówienia publiczne do promowania zakupów lokalnej żywności.

Wspieranie lokalnej produkcji żywnościowej – poza aspektami ekologicznymi – przyczynić się ma do powstawania nowych miejsc pracy w trzecim co do wielkości obszarze metropolitarnym w Kanadzie.

Poza wspieraniem instytucji publicznych w zakupach tego typu samorząd ma w planach przygotowanie specjalnego programu promocji zielonych zamówień publicznych na etapie przedzakupowym, skierowanym zarówno do odpowiedzialnych za przetargi urzędników, jak i do firm technologicznych mogących zaoferować innowacyjne produkty.

Więcej informacji – w strategii Vancouver „Greenest City – 2020 Action Plan”