Współpraca z Ethical Trade Initiative Norway

W trakcie trwania projektu “Wzmocnienie zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce” naszym partnerem była norweska organizacja pozarządowa IEH – Ethical Trade Initiative Norway.

IEH stawia sobie za zadanie uwrażliwienie biznesu, instytucji publicznych oraz opinii publicznej na warunki powstawania konsumowanych w tym kraju produktów.

IEH - logo

Nagłaśnia ona przykłady skandalicznie niskich warunków pracy i płacy na Globalnym Południu, jednocześnie dając przedsiębiorcom narzędzia nacisku np. na rzecz poprawy warunków pracy u poddostawców.

Działania te mają sprzyjać rozwojowemu charakterowi handlu międzynarodowego, promując przestrzeganie praw człowieka, praw pracowniczych oraz ochronę środowiska.

Fundacja CentrumCSR.PL w ramach swojego projektu monitorowania zrównoważonych zamówień w Polsce otrzymała informacje na temat dobrych praktyk, dotyczących wspierania sprawiedliwego handlu przez instytucje publiczne w Norwegii.

W grudniu 2015 jej przedstawiciele wzięli udział w wizycie studyjnej, w trakcie której – poza przedstawicielami Ethical Trade Initiative Norway – odbyli spotkania m.in. z lokalnym odpowiednikiem Urzędu Zamówień Publicznych (DIFI – Agency for Public Management and eGovernment) oraz regionalnym Urzędem Zdrowia (Sykehuspartner).

Reprezentant IEH – Per Bondevik – wziął udział w zorganizowanej przez Centrum w marcu 2016 roku międzynarodowej konferencji „Zrównoważone zamówienia publiczne. Od kryterium najniższej ceny do monitorowania globalnego łańcucha dostaw”.

Konferencja – wraz z wystąpieniem Bondevika – opisana została w specjalnym, dwujęzycznym biuletynie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, które gościło wydarzenie.