Zamawianie lokalnej żywności jako innowacja społeczna

ITU LogoMiędzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) to wyspecjalizowana instytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych, której korzenie sięgają jeszcze 1865 roku.

Jednym z ważnych dla niej tematów są inteligentne i zrównoważone miasta w których nowoczesne technologie pomagają podnieść jakość życia oraz poprawić stan środowiska.

W jednej ze swych nowych publikacji zwraca uwagę na znaczenie decyzji o kupowaniu lokalnych produktów żywnościowych przez instytucje publiczne.

„Collection Methodology for Key Performance Indicators for Smart Sustainable Cities” prezentuje szereg wskaźników, które mogą pomóc miejskim decydentom w sprawdzaniu poziomu rozwoju swojej okolicy.

Jednym z nich jest dbanie o lokalną produkcję i konsumpcję żywności.

Korzyścią z promowania takiej strategii zaopatrywania się w produkty spożywcze ma być m.in. poprawa jakości pożywienia, ochrona tradycji rolniczych, pozostawanie pieniędzy w obrębie lokalnej gospodarki czy zmniejszenie zapotrzebowania na szkodzący środowisku transport produktów.

Tego typu działania, jak już wspominaliśmy na naszej stronie, prowadzi m.in. kanadyjskie Vancouver.

W dostępnym na stronie ITU dokumencie przeczytać również można o znaczeniu upowszechniania elektronicznych platform zamówień publicznych, mające przyczyniać się do zwiększenia ich efektywności oraz poszerzenia grona potencjalnych wykonawców.