Zamówienia publiczne na rzecz lepszego Londynu

compass-logoBrytyjski think-tank przez wiele miesięcy wraz z miejskimi aktywistami, reprezentantami organizacji pozarządowych, inicjatyw społecznych oraz środowisk artystycznych pracował nad wizją rozwijającego się w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju miasta.

Efektem tych prac jest raport „Good London. A vision for the kind of city we want to live in”, w którym nie zabrakło miejsca m.in. na pomysły na bardziej przemyślaną politykę zakupową lokalnych instytucji publicznych.

„Wizja miasta, w którym chcemy żyć” obejmuje szereg aspektów funkcjonowania metropolii, takich jak partycypacja społeczna, mobilność, mieszkalnictwo czy praca.

To w tym ostatnim rozdziale znalazło się najwięcej miejsca na kwestie związane z zamówieniami publicznymi.

Zdaniem osób uczestniczących w przygotowywaniu dokumentu instytucje publiczne mogą wspierać upowszechnianie się godnych warunków pracy m.in. poprzez nagradzanie kontraktami firm, wypłacających tzw. „płacę do życia” (Living Wage, wyższą niż minimalna stawka godzinowa) i mających stosunek najniższej i najwyższej płacy w przedsiębiorstwie nie wyższy niż 1:12.

Nagradzane ich zdaniem powinny być również firmy potrafiące udowodnić realizowanie w praktyce zasady równości płci oraz prowadzenia biznesu z poszanowaniem środowiska i społeczności lokalnych.

Więcej o wizji lepszego Londynu – w publikacji think-tanku Compass