Zamówienia publiczne w gospodarce o obiegu zamkniętym

Ekonomia cyrkularna polega na ponownym wykorzystywaniu odpadów z procesów produkcyjnej w firmie je generującej bądź w podmiotach współpracujących.

Okazuje się, że w podnoszeniu będącej wynikiem jej rozwoju efektywności surowcowej mogą pomagać publiczni zamawiający.

W minionych latach kolejne kraje, regiony i miasta Europy decydowały się na publikowanie swoich strategii rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym, dostrzegając jej potencjał do generowania korzyści ekonomicznych i ekologicznych.

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, tworzenie nowych miejsc pracy czy stymulowanie wzrostu gospodarczego – to wszystko powody, dla których tematem tym zainteresowała się Flandria.

Władze północy Belgii postawiły sobie za cel zintegrowanie cyrkularnego myślenia o gospodarce do praktyk zakupowych publicznych zamawiających w regionie.

Mają oni niemały wpływ na rynek, jako że zamówienia instytucji publicznych odpowiadają w Belgii za 17% PKB tego kraju.

Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu ma być pilotażowe partnerstwo między podmiotami prywatnymi a publicznymi, polegające na pomocy oraz asyście na każdym etapie procesu zamówieniowego.

Dzięki temu projektowi, w aktywną rolę odgrywają dwa flandryjskiej ministerstwa (środowiska oraz gospodarki) i agencja, zajmująca się promowaniem zrównoważonych zamówień publicznych, wsparcie otrzymują m.in. urzędy czy ośrodki pomocy społecznej.

Więcej – w strategii na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, opracowanej przez rząd Flandrii