Zrównoważone zamówienia publiczne w polityce mieszkaniowej Warszawy!

M 2030Dzięki udziałowi IZZP w konsultacjach społecznych nad projektem dokumentu „Polityka mieszkaniowa Mieszkania 2030″ w ostatecznej jego wersji znajdą się zapisy, promujące stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych.

Rekomendacja do ich stosowania stanowić będzie część planowanego Warszawskiego Standardu Mieszkaniowego (WSM).

„Dokument został uzupełniony o zdanie: Istotnym narzędziem wcielania w życie WSM będzie stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych na każdym etapie cyklu inwestycyjnego (projektowanie, budowa, rewitalizacja)”.

Taką uwagę znaleźliśmy w tabelce, podsumowującej konsultacje społeczne wokół raportu, mającego stanowić podstawę nowej polityki mieszkaniowej stolicy Polski.

Rekomendacja ta wcielana będzie w życie dzięki naszemu wysłanego w ramach konsultacji pismu, w którym tłumaczyliśmy znaczenie stosowania zrównoważonych zamówień (w szczególności środowiskowych) w praktyce.

Ciesząc się z uwzględnienia naszych rekomendacji będziemy jednocześnie sprawdzać, czy są one wcielane w życie, np. poprzez szersze stosowanie kryteriów GPP (Green Public Procurement).