Zamówienia publiczne wyłącznie dla firm uczestniczących w układach zbiorowych?

HBS LogoTaki postulat pojawił się w publikacji think-tanku największej niemieckiej federacji związków zawodowych, DGB.

Przygotowujący ją zespół ekspercki zauważa istotną rolę sektora publicznego, którego zakupy o wartości 400 miliardów euro odpowiadają za 17% niemieckiego PKB.

Zdaniem opracowujących raport „Lets’ Transform Work! Recommendations and Proposals from the Commission on the Work of the Future” zamówienia publiczne powinny przyczyniać się do wzmacniania i dalszego upowszechniania się układów zbiorowych w gospodarce.

Wzmacnianie dialogu

Zaletami promowania tej formy porozumień między pracownikami a przedsiębiorcami ma być unikanie negatywnych trendów, takich jak konkurowanie za pomocą dumpingu płacowego czy omijania stosowania unijnych i krajowych regulacji dotyczących warunków pracy oraz polityki społecznej.

Zespół ekspercki Fundacji Hansa Böcklera postuluje zatem wprowadzenie jako obowiązkowego kryterium społecznego wymogu zgodności oferty z zapisami układów zbiorowych oraz przynależności firmy ubiegającej się o zamówienie do organizacji uczestniczącej w tego typu porozumieniach.

Innowacje technologiczne i społeczne

Kolejną rekomendacją jest wykorzystywanie zamówień do promowania innowacji w gospodarce.

Zdaniem zespołu nie tylko nie powinny one podmywać standardów socjalnych, ale wręcz sprzyjać ich dalszemu upowszechnianiu, np. poprzez ograniczenie zakresu podmiotów dopuszczonych do postępowań do firm posiadających rady pracownicze, co skłaniać by miało nowe firmy do ich zakładania.

Publikacja, poza kwestiami związanymi z zamówieniami, omawia również kwestie związane m.in. z warunkami pracy i płacy, migracjami oraz szkoleniami i edukacją.