ZGN w warszawskim Śródmieściu selektywnie stosuje klauzule społeczne

logo ZGNCzy jest jakiś powód, dla którego tylko trzy z ośmiu osób planowanych do zatrudnienia przy realizacji sprzątania lokali komunalnych pracować będzie na umowie o pracę?

Wraz z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich postanowiliśmy to sprawdzić, przyznając Zarządowi Gospodarowania Nieruchomościami w stołecznym Śródmieściu „żółtą kartkę”.

„We wskazanym ogłoszeniu ZGN dzielnicy Warszawa Śródmieście został zamieszczony wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jedynie dla trzech osób spośród minimum ośmiu wymaganych do realizacji zamówienia.

Nie znajdujemy powodu, dla którego osoby wykonywające dla tego samego podmiotu, te same zadania, miałby różnić rodzaj umowy czy poziom wynagrodzenia.

Jednocześnie wskazujemy, iż Prezydent Warszawy rekomenduje w realizowanych postępowaniach stosowanie kryteriów społecznych, m.in. umowy o prace oraz aktywizację osób defaworyzowanych na rynku pracy (bezrobotni, niepełnosprawni, młodociani).

W Warszawie z powodzeniem tego rodzaju rozwiązania zastosował m.in. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Praga-Północ zatrudniając do utrzymania porządku osoby bezrobotne” – przypominamy we wspólnej interwencji.

Przeczytaj całość naszego listu do Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami na warszawskim Śródmieściu