Zielone zamówienia w teorii i praktyce – dyskusja w Słupsku

DSCF470921 listopada udaliśmy się do Słupska na kolejne, organizowane przez IZZP we współpracy z Urzędem Miasta Słupska Lokalne Forum Dialogu.

Wraz z gronem ok. 20 uczestników, reprezentujących działy zamówień władz miasta, szkół, przedszkoli, a także spółki komunalne dyskutowaliśmy o możliwości szerszego stosowania rozwiązań przyjaznych środowisku.

Słupsk nie jest przypadkowym miejscem na naszej mapie dyskusji o zamówieniach.

Działa tu pełnomocniczka miasta do spraw jego zrównoważonego rozwoju, a lokalne władze regularnie chwalą się inicjatywami mającymi m.in. zwiększyć efektywność energetyczną budynków oraz znaczenie energetyki odnawialnej.

Reprezentująca „zielone” ambicje miasta pełnomocniczka, Beata Maciejewska, była panelistką na naszym Forum.

Przykład idzie z góry

W trakcie swojej prezentacji wskazywała na osadzenie inicjatyw na rzecz poprawy stanu środowiska w mieście (w tym realizowanych za pomocą zamówień publicznych) w szerszej, strategicznej wizji rozwoju miasta oraz lokalnych przepisach prawnych.

Słupsk MaciejewskaW miejskiej strategii rozwoju znajdziemy więc zapisy, wskazujące na potrzebę promowania stosowania klauzul społecznych, z kolei w pismach okólnych Ratusza znalazły się wymogi dotyczące m.in. korzystania z oświetlenia LED-owego przy modernizacji i budowie nowego oświetlenia czy promowania recyklingu na miejskich imprezach masowych.

Poza „twardymi” zapisami ważne ma być również promowanie takich dobrych praktyk, jak wegetariański i wegański catering, korzystanie z certyfikowanego papieru czy wody z kranu. Wszystkie te działania przyczyniają się do ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia zasobów naturalnych.

Podobnym tropem kierowaliśmy się również przy wyborze oferty cateringowej, decydując się na skorzystanie z usług lokalnej spółdzielni socjalnej z pobliskiego Miastka.

Pomorska zieleń

Małgorzata Drewnowska z Urzędu Miasta Gdańska skupiła się na realizowanym m.in. przez jej miasto europejskim projekcie #NonHazCity, nakierowanym na redukowanie obecności szkodliwych substancji chemicznych w środowisku miejskim.

Duża w tym rola miejskich zamawiających, chociażby w wypadku zakupu odpowiednich środków chemicznych. Pomocne mogą w tym być rozliczne certyfikaty, które mają być gwarancją ograniczania przez producentów swojego szkodliwego wpływu na środowisko.

Słupsk 2Decyzje zakupowe, jak w wypadku Urzędu Miasta w Gdańsku, mogą być powiązane m.in. z wymogiem odbierania przez wykonawcę zużytych tonerów czy biodegradowalnych worków na odpady mokre.

Praktyczne wyzwania

W trakcie dyskusji nie zabrakło również miejsca na aspekty społeczne, o których mówił reprezentujący Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych Grzegorz Piskalski.

Poza  zaprezentowaniem głównych wniosków z dotychczasowego monitoringu instytucji publicznych pod kątem stosowania przez nich klauzul społecznych i środowiskowych nie zabrakło głosów samych zamawiających, zwracających uwagę na wyzwania ich wdrażania w praktyce.

Najbardziej zauważalnym ma być problem stanu „rynku wykonawcy”. Nie brak zamówień, do realizacji których nie zgłaszają się żadni oferenci – czasem zaś oferowana przez nich cena jest za wysoka, co skutkuje unieważnieniem postępowania.

Szansą na szersze korzystanie z okazji prospołecznych i proekologicznych działań mogą być takie szeroko zakrojone miejskie projekty jak rewitalizacja. Umowę na jej przeprowadzenie ma zamiar podpisać wkrótce również i Słupsk – będziemy zatem mogli na bieżąco obserwować, czy i na jaką skalę lokalny samorząd stosuje klauzule społeczne i ekologiczne.