LOKALNE FORUM DIALOGU NA TEMAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SŁUPSKU
21 listopada szczególną uwagę poświęcimy kwestiom związanym z zamówieniami przyjaznymi dla środowiska.
O EUROPEJSKICH SIECIACH WSPÓŁPRACY NA LOKALNYM FORUM DIALOGU W LUBLINIE
7 listopada szczególną uwagę poświęciliśmy roli zamówień w pobudzaniu lokalnej gospodarki oraz ekonomii społecznej.
CZY MIASTO MOŻE POBUDZAĆ LOKALNĄ EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ? DYSKUTOWALIŚMY W RYBNIKU
We wspólnej debacie uczestniczyli reprezentanci Urzędu i podległych mu instytucji, lokalnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Zielone zamówienia – zielone uniwersytety

GGUDuńska organizacja Sustainia przygotowała podręcznik dla uczelni wyższych, chcących zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Wśród dziewięciu zaprezentowanych w nim działów – m.in. dotyczących funkcjonowania budynków, zaangażowania osób studiujących czy długofalowej strategii działania – znalazło się również miejsce dla omówienia kwestii zamówień publicznych.

W dziale tym znalazło się wytłumaczenie ważnych z punktu widzenia zrównoważonych zamówień pojęć, takich jak perspektywa cyklu życia produktu czy gospodarka o obiegu zamkniętym.

Zamawiający na uczelniach będą mogli dowiedzieć się, dlaczego produkt droższy przy zakupie może być tańszy w eksploatacji oraz w jaki sposób ponownie wykorzystywać zużyte materiały.

Wśród sugerowanych działań znalazło się m.in. szkolenie zajmujących się zamówieniami pracowników z kwestii ekologicznych czy przygotowywanie strategii stosowania zrównoważonych zamówień.

W publikacji nie zabrakło również miejsca na opis dobrych praktyk, takich jak zakup niskotemperaturowych zamrażarek przez Uniwersytet Kopenhaski, w którym 2/3 oceny oferty stanowiły poziomy zużycia energii, dzięki czemu nowe zamrażarki zużywają jej o 30% mniej.

Uniwersytet Yale pochwalony został z kolei za scentralizowany system zamówieniowy, w którym osoby pracujące przeszkolone zostały z potencjału „zazieleniania” zamówień uczelni.

Więcej informacji o zrównoważonych uniwersytetach w raporcie Sustanii