„Żółte kartki” i odpowiedzi urzędników

ASP KrCzy instytucje publiczne dostatecznie mocno dbają o wpisywanie prospołecznych zapisów do swoich zamówień?

Sprawdzamy to razem z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich.

W ostatnich dniach otrzymaliśmy odpowiedzi m.in. ze strony Państwowej Inspekcji Pracy oraz krakowskiej uczelni artystycznej.

Kontrola PIP dotycząca świadczenia usług ochrony obiektów Politechniki łódzkiej wykazała, że firma ochroniarska zatrudnia oddelegowaną do zadania osobę na podstawie umowy o pracę.

Przeczytaj całość pisma Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu – (1), (2)

Również w wypadku ochrony osób i mienia na terenie Filharmonii Łódzkiej potwierdzono zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i z zachowaniem zasady wypłacania wynagrodzenia w kwocie nie niższej niż płaca minimalna.

Przeczytaj całość pisma Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi – (1)

W wypadku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uczelnia zapewnia, że już w zapisach przetargowych dotyczących usług ochrony zapisała wymóg wypłacania wynagrodzeń nie niższych niż stawki minimalne.

ASP informuje, że wyłoniona do realizacji przetargu firma korzysta ze wsparcia finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki czemu ma ona zagwarantowane środki na wypłacanie pensji w odpowiedniej wysokości.

Jednocześnie „stwierdza, iż wzór umowy na przedmiotową usługę w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników na potrzeby umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą uwzględnił treść wspólnego stanowiska Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r.”

Przeczytaj całość odpowiedzi krakowskiej ASP – (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)