ZIELONE ZAMÓWIENIA W TEORII I PRAKTYCE – DYSKUSJA W SŁUPSKU
21 listopada udaliśmy się do Słupska na kolejne, organizowane przez IZZP we współpracy z Urzędem Miasta Słupska Lokalne Forum Dialogu.
O EUROPEJSKICH SIECIACH WSPÓŁPRACY NA LOKALNYM FORUM DIALOGU W LUBLINIE
7 listopada szczególną uwagę poświęciliśmy roli zamówień w pobudzaniu lokalnej gospodarki oraz ekonomii społecznej.
CZY MIASTO MOŻE POBUDZAĆ LOKALNĄ EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ? DYSKUTOWALIŚMY W RYBNIKU
We wspólnej debacie uczestniczyli reprezentanci Urzędu i podległych mu instytucji, lokalnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.
PRZYSZŁOŚĆ ZRÓWNOWAŻONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – RÓŻOWA CZY CZARNA?
Zapoznaj się z materiałami z międzynarodowej konferencji, którą zorganizowaliśmy w marcu 2016 roku.

Zrównoważone zamówienia według londyńskich uniwersytetów

Jednym z gości naszej konferencji „Zrównoważone zamówienia publiczne. Od kryterium najniższej ceny do monitorowania globalnego łańcucha dostaw” był Mike Kilner reprezentujący London Universities Purchasing Consortium (LUPC). Pokazał on, że można być jednocześnie kompetentnym urządnikiem i aktywnie działać na rzecz poprawy warunków pracy ludzi, którzy produkują używane w Europie produkty. Jak LUPC prowadzi swoją politykę zrównoważonego rozwoju?

LUPC

Wystąpienie Mika Kilnera było bardzo inspirujące, pokazał, że warto interesować się warunkami pracy w krajach rozwijających się, gdyż często są one wprost dramatyczne i pieniądze publiczne wydawane przez europejskie urzędy nie mogą przyczyniać się do pogłębiania tego stanu.

Osoby zainteresowane angielskim podejściem do kwestii zrównoważonego rozwoju zachęcam do odwiedzenia strony internetowej LUPC. Rzuca się tam w oczy informacja o akcji zwalczania niewolnictwa i handlu ludźmi w jaką zaangażowane są londyńskie uczelnie. Nie jest trudno znaleźć również politykę zrównoważonego rozwoju jaką prowadzi LUPC.

Mamy nadzieję, że niedługo takie dokumenty będą standardem na stronach internetowych polskich uczelni i urzędów.

Poniżej zamieszczamy opisane dokumenty wraz z prezentację Mika Kilnera wygłoszoną podczas konferencji 15 marca 2016 r. w Warszawie.

Procurement England Limited Sustainable Procurement Policy

LUPC Slavery and Human Trafficking Statement

M. Kilner_Socially Responsible ICT Procurement in the UK University Sector