ZUS prezentuje wyniki kontroli swoich oddziałów

ZUS LogoWspólna interwencja IZZP, NSZZ „Solidarność” oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich była dla Zakładu bodźcem do sprawdzenia budzących nasze wątpliwości zamówień.

Prezes Instytucji, Gertruda Uścińska, poinformowała o rezultatach kontroli wewnętrznej, w wyniku której rozwiązano umowę na świadczenie usług ochrony na rzecz oddziału w Płocku.

W pozostałych oddziałach monitoring nie wykazał nieprawidłowości (Zielona Góra, Białystok, Suwałki) lub wciąż jeszcze trwa (Poznań, Łódź).

Czynnikiem wpływającym na fakt, iż w wielu zamówieniach udaje się wypłacać pracownikom co najmniej minimalne wynagrodzenie jest dofinansowanie np. firm ochroniarskich ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – np. w Krakowie.

Uścińska zauważyła w swym liście również to, że w kwestii szeregu zamówień (np. w Zielonej Górze i Suwałkach) przeprowadzane były kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

ZUS przypomniał również o piśmie Departamentu Zamówień Publicznych do dyrektorów placówek Zakładu, w którym przypomina się m.in. o stosowaniu wymogu zatrudniania na podstawie umowę o pracę w zamówieniach na usługi ochrony i mienia, utrzymania czystości, utrzymania zieleni i konserwacji.

W realizowanych w instytucji zamówieniach zawarta powinna być informacja o minimalnej ilości osób niezbędnych do realizacji zamówienia, przeliczenie ich na minimalną ilość etatów oraz doprecyzowanie dopuszczalnych wymiarów etatów.

W piśmie podkreślona została również konieczność regularnego monitorowania przestrzegania zapisów zamówienia, m.in. poprzez przeprowadzanie co kwartał anonimowych ankiet wśród osób zatrudnionych przez wykonawcę oraz weryfikowanie dostarczanych przez niego dokumentów.